3. oktober 2017 - Quality Hotel View - Dansk versjon

SKANDINAVISK
 PARTNERLAB

Skandinaviens mötesplats och laboratorium för samarbete över gränserna

Skandinavisk Partnerlab

Under Skandinavisk Partnerlab den 3 oktober blir du, tillsammans med aktörer från hela Skandinavien, guidad till att skapa ett framtida samarbete inom fyra olika områden: innovation, transport, sysselsättning och grön energi.

Varför samarbeta i Skandinavien?

Utforska samarbetsområden

Kasper Arentoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sanna Turessonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Mannaz skapar ramarna för dagen, under vilken du kan utforska möjliga samarbetsområden, identifiera gemensamma lösningar och potentiella projektidéer. Dagen är en kombination av inspiration, scenarier och information.

Kasper är seniorkonsult på Mannaz, ett av Skandinaviens ledande konsultföretag, och har bred erfarenhet av nordisk förvaltning och organisationsutveckling över gränserna. Kasper har bland annat arbetat för Nordiska ministerrådet, Region Skåne, Postnord, Malmö Stad och Nordea.

Läs mer om Mannazlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök EU-medel för samarbete

Under dagen får du också lära dig mer om att söka medel till skandinaviska samarbetsprojekt från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Programmets projektrådgivare guidar dig till hur du tar den första kontakten, startar ett samarbete och säkerställer ett effektivt genomförande av projektet med partner i andra skandinaviska länder.

Så går du från idé till projekt

Program

09.00-10.00 Frukost, registrering – och mingel

FÖRMIDDAG

VÄLKOMMEN – med en skandinavisk ”morgonteaser”

UTFORSKA – med fokus på behov, möjligheter och goda exempel. Arbetet sker i grupper med utgångspunkt i frågor baserade på idéer, behov och kommentarer från deltagaranmälan.

LIVE! – summering, frågor och input – på storskärm

Lunch

EFTERMIDDAG

INSPIRATION – varför (och på vilket sätt) samarbeta över gränser? Vilka är möjligheterna, de goda exemplen och varför är det ibland så förbaskat besvärligt?

KONKRETISERING – identifierng av gemensamma lösningar, möjligt samarbete och potentiella projektidéer

GALLERI! – en rundtur bland idéer, potentiella projekt och samarbeten.

TACK OCH HEJ – vad händer nu?

Under hela dagen finns möjlighet att träffa rådgivare från Interreg som kan agera bollplank, ge inspiration och svara på frågor utifrån hur programmet arbetar idag. Det finns också möjlighet att boka möte för ytterligare rådgivning.

Vi rekommenderar att du tar med din mobiltelefon – den kan komma till användning.

'De små fårskulderna'

Henrik Challis ska på Skandinavisk Partnerlab tala om de små skillnaderna tvärs över landgränserna. Henrik Challis har många års erfarenhet av ledarskapsutveckling och befinner sig dagligen i gränslandet mellan Danmark och Sverige. Henrik har en bakgrund som Kaospilot och är nu vd för Mannaz Sverige.

Vad säger deltagarna?

Bild: Stefan Frank thor Straten

Henrik Gudmundsson, chefskonsult på den gröna tankesmedjan Concito i Köpenhamn, med fokus på klimatförändringar och strategier för grön omställning.

Vad vill du få ut av Skandinavisk partnerlab?

– Jag vill delta i Skandinavisk partnerlab för att se om det finns några spännande samarbeten att vara med i, framförallt inom grön transport och hållbar utveckling. Till exempel omställning till bilpooler – en sharing economy i kombination med elektriska bilar.

– Det kan också handla om grön distribution och transport. Det finns ett behov av att utreda och testa i praktiken, och att dokumentera så att resultaten går att föra ut i ett större sammanhang. Jag tänker mig att det skulle kunna fungera som ett laboratorium. Det hade varit spännande att ingå i ett sådant projekt, vi skulle kunna bidra med analyser och kontakt med olika stakeholders.

Har du tidigare samarbetat över gränserna?

– Ja, jag har varit med om att ta fram hållbarhetsindikatorer för Nordiska ministerrådet och deltagit i många events. Också i benchmarking av cykeltrafik i nordiska städer. Concito har också ett inledande samarbete med den svenska tankesmedjan Fores.


Foto: Stefan Frank thor Straten

Åsa Hellström, projektledare på miljöförvaltningen, Malmö stad

 Vad vill du få ut av Skandinavisk partnerlab?

– Jag vill förstås nätverka, träffa och lyssna på andra partners och på Interregs rådgivare och lära mig mer. Själv har jag kanske också något att lära ut som andra människor kan ha nytta av.

Vad driver dig och din organisation att samarbeta över gränserna?

– Jag ser ett stort mervärde i att arbeta med sina grannar. Både grannkommuner och regionen, till exempel är Båstads kommun med i det här (projektet Smart Cities Accelerator). Men givetvis också med grannar på andra sidan Sundet. Jag ser Öresund som en stor innovationsarena och knutpunkt.


Foto: Stefan Frank thor Straten

Ulrika Åkesson, projektledare på Agroväst Livsmedel AB

Vad vill du få ut av Skandinavisk Partnerlab?

– Jag leder ett pågående projekt som stöds av Interreg och som handlar om köttkvalitet. Jag började i november och det här är en ny värld för mig. Jag ser en möjlighet att lära mig om Interreg-ÖKS och möta andra projektledare och utbyta erfarenheter.


Deltagarlista

Praktisk information

Om dagen

Tid: 10-16 (frukost 9-10)

Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, 215 32 Malmö, Sverige. Hotellet ligger vid Hyllie Station. OBS: Hotellet är ändrat.

Mat och dryck: Frukost, kaffe/the, snacks och lunch ingår

Pris: Arrangemanget är gratis

enter from left wait .5s move 25px

EU stödjer samarbete i Skandinavien

Skandinavisk Partnerlab arrangeras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi är ett EU-program som stödjer projekt mellan danskar, svenskar och norrmän för att lösa gemensamma utmaningar inom fyra insatsområden under perioden 2014-2020: innovation, transport, sysselsättning och grön energi.

Läs mer om de fyra insatsområdena

Sammanbundet av hav och historia

Området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak har fler än nio miljoner invånare, två huvudstäder, fler än 30 universitet och är sammanbundet av hav. Området har därtill en gemensam historia som går tusentals år tillbaka.

För att söka stöd till ett projekt ska du befinna dig inom området Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller en nationell organisation i Sverige, Danmark eller Norge som kan gynna området med ditt projekt.

Du har idéerna

Du kan läsa mer om dina möjligheter att söka stöd till ditt projekt genom att klicka runt på www.interreg-oks.eu. Tänk på att det är du som har idéerna och möjligheten att göra vår gemenskap till en bättre plats. Så tänk på vad du vill förändra.

Testa om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är något för dig.länk till annan webbplats