PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Öresundsbron.

Bli redo för 2021-2027 med brobyggarprojekt

Vill ni göra ett projekt, när vi öppnar upp för nya medel i programperioden 2021-2027? Då kan ni redan nu få medel för att förbereda ert projekt. Läsa mer här.

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Med ett brobyggarprojekt bygger ni en bro till nästa programperiod och kommer att ligga i startgropen för att ansöka om ett treårigt projekt, när vi öppnar upp för ansökningar i nya Interreg-programmet.

Detta avsnittet ger er information om hur ni kan ansöka om medel för ett brobyggarprojekt.

Vad gäller?

Ett brobyggarprojekt har en begränsad budget och delvis förenklad ansökningsprocess. Det ser ut som ett förprojekt, men riktar sig emot att söka i den nya programperioden 2021-2027.

Aktörer från hela programområdet kan söka. Programområdet täcker över en rad danska, svenska och norska regioner, som du kan hitta här. Ni ska ha visioner om att genomföra ett projekt i kommande programperiod 2021-2027 Länk till annan webbplats..

Det kan ni göra

 • Förberedande analyser och studier, som kan identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.
 • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.

Det ska det handla om

Ni ska sikta mot att ansöka i det kommande programmet för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak inom ett av programmets nya teman, så kallade Policy Objectives. För närvarande och i detta skede av programskrivningsprocessen är det följande som gäller:

 1. Innovativ region för smart och hållbar ekonomisk omvandling
  Tyngdpunkten ligger på innovation med inriktning mot företag. Projekt inom detta prioriterade område ska ha fokus på att stärka den globala konkurrenskraften i Öresund, Kattegatt och Skagerrak, ha ett tydligt gränsregionalt mervärde samt en stark koppling till gemensamma smarta specialiseringsområden, som grön omställning och sundhet/life science, men även andra specialiseringsområden.
 2. Hållbar cirkulär och klimatsmart region
  Området kommer att fokusera på förnybar energi, den cirkulära ekonomin och förebyggande av och anpassning till klimatförändringar.
 3. Sammanlänkad region med hållbar mobilitet.
  Här ligger fokus på att utveckla ett mer hållbart och effektivt transportsystem i regionen.
 4. Gränslös arbetsmarknadsregion
  Här ryms projekt som verkar för att vidareutveckla den gemensamma, gränsregionala arbetsmarknaden och säkra framtida kompetensförsörjning och global attraktivitet.

Avrapportering och utbetalning av medel

Direkt efter projektslut ska en slutrapport för brobyggarprojekt skickas in som beskriver genomförda aktiviteter och dess resultat.

Ansök redan nu.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Praktiska frågor

  1. Maximalt ansökt belopp
   Ni kan få stöd upp till maximalt 50 000 euro på EU-sidan. Därutöver tillkommer maximalt 50 000 euro i norska IR-midler (storleken på det ansökta beloppet på norsk sida kommer att bedömas per projekt).
  2. Maximal projekttid
   Brobyggarprojekten kan löpa max 12 månader.
  3. Antal partner
   Ni ska ha partner från minst två länder, som vill samarbete.
  4. Finansiering
   Ni kan få upp till 50% av godkända kostnader finansierade, detta gäller både på EU-sidan och på norsk sida. Brobyggarprojekt som arbetar med att hantera coronapandemins effekter kan även fortsättningsvis få upp till 75% av kostnaderna finansierade.
  5. Projektens inriktning
   Ni ska arbeta inom ett av programmets fyra insatsområden: Innovation, Grön ekonomi, Transport eller Sysselsättning. Ni ska alltså söka på nuvarande programs insatsområden, men sikta mot att skicka in en ansökan i nya programperioden.