PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Ekonomi

Här hittar ni information om ekonomi när ni ska ansöka om ett projekt.

I ansökningsfasen ska ni planera och göra en budget. Det finns vissa krav på budgeten som ni ska tänka på.

Krav och regler för finansiering och kostnader som berättigar till stöd kan ni läsa mer om på följande sidor:

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300