PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Intäktsgenererande projekt

Om ert projekt genererar nettoinkomster efter att projektet har avslutats gäller särskilda regler.

I ansökan ska ni ange om projektet förväntas ge nettoinkomster eller inte, eller om ni är osäkra. Sedan kontaktar handläggaren er om det behövs.

Exempel på nettoinkomster är inkomster av direkta användaravgifter såsom vägtullar, uthyrning av lokaler eller betalning för tjänster.

Om det redan under ansökningsfasen är möjligt att beräkna storleken på nettoinkomsten ska ni minska EU-stödet ni söker med samma summa.

Om ni inte kan beräkna nettoinkomsten i förväg kommer era eventuella nettoinkomster följas upp under 3 år efter projektets avslut. Om det blir aktuellt får ni information från er handläggare om hur uppföljningen går till och vad den innebär för er.

Läs mer om projektintäkter under projektets gång i avsnittet Genomföra.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300