PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd sker alltid i efterskott utifrån de kostnader som ni har upparbetat.

Ni bör planera för likviditeten i projektet eftersom utbetalning först sker efter att ni har skickat in ansökan om utbetalning, nationell kontroll har godkänt kostnaderna och sekretariatet har behandlat ansökan. I Norge är det norsk forvaltande organisation som granskar och handlägger ansökan om utbetalning.

När utbetalar vi senast?

Processen för utbetalning kan gå fortare om ni skickar in ett komplett och välstrukturerat material.

  • Nationell kontroll: Granskning ska ha gjorts inom 3 månader från att komplett material har skickats in från stödmottagaren.
  • Sekretariatet: Utbetalningen ska ske senast 90 dagar efter det datum när sekretariatet har mottagit en komplett ansökan om utbetalning.

Spenderingstakt

Ni ska förbruka det beviljade stödet enligt plan i budget samt rekvirera regelbundet. I beslutet är det angivet när ni ska rekvirera och hur många gånger per år. Det beviljade stödet kan reduceras eller annulleras om ni inte ansöker om utbetalning enligt beslut, eller inte förbrukar medel enligt budget.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300