PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Valuta

Här kan du läsa om valuta i ert projekt.

Ansökan om stöd, beslut om stöd och utbetalning görs i euro. Tänk på att ni ska omvandla kostnader i en annan valuta (SEK och DKK) till euro enligt Kommissionens månatliga snittkurs.

Hitta aktuell månadskurs på Kommissionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För EU-finansiering uppkommer vanligtvis valutakursdifferenser. Observera att sådana differenser inte är stödberättigande.

För norska partner

Ansökan om stöd, beslut om stöd och utbetalning av stöd görs i norska kronor för stödmottagare i Norge.

Ni ska vid ansökan även ange norska budgeten i euro och kostnaderna ska då räknas om enligt en fast växelkurs på 8 NOK.