PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Förankra projektet

För att lyckas med ditt projekt är det nödvändigt att det är förankrat i din och dina partners organisationer.

Vi rekommenderar att du och dina partner kopplar er projektidé till de styrande dokument som finns i era organisationer och för Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Till exempel verksamhetsplan, regionala utvecklingsprogram och liknande. På detta sätt kan du göra det tydligt för organisationernas ledningar vilka vinsterna är med att delta, så att de avsätter tillräckliga resurser för att genomföra projektet.

Ditt arbete med projektansökan, medfinansiering och projektmål blir enklare om ledningen prioriterar arbetet och ser projektet som ett led i organisationens utveckling.

Formulera tydliga mål.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300