När kan du ansöka om stöd?

Programmet godkändes av EU-kommissionen den 16 december 2014.

Se vår kalender för aktuella ansökningsomgångar (utlysningar) för genomförandeprojekt.

Andra viktiga datum:

  • Sista datum för att bevilja nya projekt är den 31 december 2021.
  • Sista datum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022.
  • Sista datum för att lämna in slutredovisning är den 31 december 2022.

Förprojekt:

Vi tar löpande emot och behandlar ansökningar om förprojekt, med undantag för sommarhalvåret då behandlingstiden är något längre. Ansökningar om förprojekt som lämnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad. 

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300