Hoppa till meny

Allmänna uppgifter

Detta är en vägledning till vilka uppgifter du ska lämna i Min Ansökan om allmänna uppgifter.

Information om hur Min Ansökan fungerar tekniskt hittar du här.

Personligt projektnamn

Du kan ge ditt projekt ett personligt namn att använda i ditt Min Ansökan-konto.

Projektnamn

Projektets formella namn. Ett kort namn som relaterar till innehållet är att föredra. Undvik förkortningar.

Projektperiod

Ange slut- och startdatum för projektet. Startdatum kan tidigast vara dagen då ansökan skickas in. Maximal projekttid är 3 år (36 månader). Efter slutdatum har projektet ytterligare 3 månader till ekonomisk och innehållsmässig slutredovisning. Observera att dessa 3 månader inte ska inkluderas i den projektperiod ni anger. Programmet stänger den 31 december 2020 och projektets avslutsdatum kan heller ej vara senare än detta datum.

Programgeografi

Ange inom vilket geografiskt område som projektets partner befinner sig:

  • Projekt med partner inom Öresund-Kategatt-Skagerrak väljer ÖKS.
  • Projekt med partner endast inom Kattegat-Skagerrak väljer KASK.
  • Projekt med partner endast inom Öresundsregionen väljer Öresund.

Projekttyp

Ange vilken typ av projekt som ska genomföras. Projekt avser fullskaligt projekt på max 3 år.

Välj alternativet förstudie om du ska ansöka om förprojekt. Förprojekt ska fylla i ansökan enligt särskild vägledning. Läs vägledning till ansökan om förprojekt.

Gå vidare till Stödsökande.