Hoppa till meny

Förprojekt

Har du en projektidé som du behöver utveckla ytterligare? Då kan du ansöka om stöd till förprojekt.

Ett förprojekt är ett mindre projekt med en begränsad budget och delvis förenklad ansökningsprocess.

Ett förprojekt kan exempelvis ha något av följande syften:

  • Förberedande analyser och studier för att identifiera vilka frågor som ett framtida samarbete kan fokusera på.
  • Bygga upp ett projektpartnerskap inför framtida samarbete genom gemensamma planeringsmöten och liknande.

Krav på förprojekt

  • Ett förprojekt omfattas av samma regelverk som vanliga projekt och ska uppfylla alla grundläggande krav.

Vi bedömer förprojekt på bakgrund av fem urvalskriterier:

  • gränsregionalt mervärde
  • additionalitet
  • kostnadseffektivitet
  • genomförandekapacitet och partnerskap
  • resultatorientering och bidrag till programmets mål

Ansökningar som inte anses uppfylla de fem ovanstående kriterierna tillräckligt väl får avslag.

Maximalt ansökt belopp

Projektet kan få stöd upp till maximalt 50 000 Euro från EU, inklusive kostnader för slutrekvisition. Därutöver tillkommer norska IR-midler (storleken på det ansökta beloppet på norsk sida kommer att bedömas per projekt).

Maximal projekttid

Projekten kan löpa max 9 månader. Efter projektperiodens slut har projektet ytterligare 1,5 månad till rapportering och slutrekvisition. Under denna period är endast personalkostnader för rapportskrivning, ekonomisk uppföljning och revision stödberättigande.

Antal partner

Projektpartner från minst två länder måste medverka i ett förprojekt.

Ett förprojekt bör ha max en partner per land som redovisar kostnader.

Finansieringsgrad

Förprojekten får upp till 50 % av godkända kostnader finansierade, detta gäller både på EU-sidan och på norsk sida.

Förprojektet ska arbeta inom ett av programmets fyra insatsområden

Välj mellan Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. Förprojektet ska också ange preliminärt vilket av programmets mål det kommande projektet kommer att bidra till att uppfylla. Läs mer om programmets mål och insatsområden [länk]. 

Så ansöker du

Du använder samma elektroniska ansökningsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som vid ansökan om vanliga projekt. När du ska ange projekttyp, välj alternativet ”Förstudie”. Det finns vissa förenklingar för hur du fyller i formuläret. Läs Vägledning till ansökan om förprojekt.

När kan du ansöka?

Vi tar emot ansökningar löpande från och med 31 augusti 2015. Ansökan som læmnas i direkt anslutning till eller under ansökningsomgångar för projekt behandlas först när utvärderingsperioden för dessa större projekt är avslutad. 

Sekretariatet utvärderar och prioriterar förprojektet. Förvaltande myndighet och norsk Förvaltande organisation beslutar om förprojektet.

Rapportering och utbetalning av förprojekt

Direkt efter projektslut, vid slutrekvisitionen för utbetalning av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden eller norska Interreg-medel, ska en slutrapport för förprojektet skickas till sekretariatet. Slutrapporten ska beskriva genomförda aktiviteter och dess resultat.

Endast kostnadsslaget Schablonkostnader kan användas för kostnader för kontor och administration. 

Projekträkenskaperna revideras av Tillväxtverket för svenska partner, PWC för danska partner och Östfold Fylkeskommune för norska partner. Kostnaden för revision i Danmark är en stödberättigande utgift som kan ingå i projektbudgeten (under Extern sakkunskap och externa tjänster). 

För mer information se Vägledning till ansökan om förprojekt.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar