Hoppa till meny

Gränsregionalt mervärde

Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential.

Öresund-Kattegat-Skagerrak är sammankopplat av både hav och en historia som sträcker sig flera tusen år tillbaka. Intensiva förbindelser mellan Sverige, Norge och Danmark, samt det faktum att språken är mycket lika varandra, ger en god grund till att arbeta tillsammans över gränserna. Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential. Det finns ett värde i att samarbeta över gränserna – vi kallar det för gränsregionalt mervärde.

För att underlätta för dig som söker Interregprojekt har vi tagit fram en modell, med fem nivåer, för att ditt projekt lättare ska kunna nå sin fulla gränsöverskridande potential.

Nivåerna kan också hjälpa dig att bättre förstå vad Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak efterfrågar hos projekten när det kommer till gränsregionalt mervärde. Med nivåerna kan du också själv analysera på vilket sätt ditt projekt bidrar till urvalskriteriet gränsregionalt mervärde.

Tänk över syftet med din idé en extra gång. Klicka med muspekaren på de olika nivåerna (1-5) för att se vilken som passar bäst i förhållande till det påtänkta projektet.

5. Vi skapar en gemensam lösning


4. Vi lär oss nytt tillsammans


3. Vi har gemensamma aktiviteter


2. Vi lär av varandra


1. Vi lär känna den andra sidan


En sandlåda som förklaring

Se hur samarbete i en sandlåda förklarar de olika nivåerna av gränsregionalt mervärde i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Filmen gör sig bäst i fullskärm)

Svensk

Dansk

Norsk

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar