PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Horisontella kriterier

Projekt som söker Interregstöd bedöms utifrån hur väl de arbetar med tre horisontella kriterier. Kriterierna ska genomsyra projektens genomförande.

Horisontella kriterier inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak handlar om hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män samt lika möjligheter och icke-diskriminering.

Ska genomsyra projekten

Horisontella kriterier ska ses som ett verktyg - och en drivkraft - för att nå bättre resultat. De tre horisontella kriterierna kan ha varierande tyngdpunkt i olika projekt och projektaktiviteter. Olika projekt har olika förutsättningar att arbeta med jämställdhet, hållbar utveckling och icke-diskriminering.

Gällande förprojekt finns det inga krav kring horisontella kriterier.

Hållbar utveckling

Projekten bör utformas så att de regionala utmaningarna knutna till hållbarhetsbegreppet tydliggörs och att hållbarhet blir en integrerad del av projektens mål, syften och genomförande.

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Det är viktigt att ta hänsyn till båda könens behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att genomföra analyser utifrån ett genusperspektiv, vara observant på hur olika begrepp används, använda könsuppdelad statistik för att synliggöra skillnader och likheter mellan kvinnor och män samt se över representationen i olika sammanhang, såväl inom projektet som bland de målgrupper som projektet vänder sig till.

Läs mer om hur ni kan göra er jämställdhetsanalys.

Lika möjligheter och icke-diskriminering 

Inom ÖKS-området kan projekten bidra till lika möjligheter och icke-diskriminering i ett gränsregionalt perspektiv. Exempelvis har sysselsättnings- och kompetensförsörjning ett tydligt gränsregionalt mångfaldsperspektiv, inte minst med tanke på att en stor del av de gränsregionala pendlarna inom ÖKS-området har utländsk bakgrund.

Läs mer om de horisontella kriterierna under avsnitt 8 Övergripande principer i det Operationella Programmet Pdf, 501.6 kB..

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300