PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Projektets geografi

Resultatet av ditt projekt ska gynna Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen. Regionen delas in i tre delområden: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Kattegat-Skagerrak och Öresund.

Du kan söka stöd för projekt inom ett av de tre delområdena beroende på var dina projektpartner finns:

 • Öresund-Kattegat-Skagerrak: Hela programgeografin. I denna typ av projekt ska det finnas deltagare från två länder och delområdena Öresund och Kattegat-Skagerrak.
 • Kattegat-Skagerrak: Programområdet omfattar regionerna Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Agder, Oslo, Vestfold og Telemark, samt Viken. I denna typ av projekt ska det finnas deltagare från minst två länder.
 • Öresund: Programområdet omfattar regionerna Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland. I denna typ av projekt ska det finnas deltagare från minst två länder. 

Aktiviteter utanför programområdet

Ni har möjlighet att samverka med aktörer och att arrangera aktiviteter utanför programområdet under vissa förutsättningar. Dessa aktiviteter ska tillföra projektet ett betydande mervärde som kommer programområdet till godo.

Aktiviteter utanför programområdet

Konferenser, evenemang, investeringar, forskning eller liknande som ni själv anordnar eller bedriver utanför programområdet anses vara aktiviteter som genomförs utanför programområdet. Däremot anses inte resor, studiebesök för anställda i projektet, deltagande i konferenser och liknande, vara aktiveter som genomförs utanför programområdet.

Partner utanför programområdet

Om ni inkluderar en partner i projektet som finns utanför programområdet, är det samma sak som att genomföra en aktivitet utanför programområdet. Om ni planerar att inkludera en sådan partner i projektet, måste denna partner finnas i ett land inom Europeiska unionen, där förvaltande myndighet kan sluta avtal om kontroll och revision med myndighet i detta land.

Vad krävs för att en aktivitet ska anses medföra ett betydande mervärde?

För att en aktivitet utanför programområdet ska anses medföra ett betydande mervärde för projektet som kommer programområdet till godo krävs det att:

 • Aktiviteten utgör en central eller betydande del av projektet.
 • Aktiviteten bidrar till det specifika mål som ni söker inom.                                                                                      
 • Ni kan förklara hur insatsen kommer programområdet till godo.

För att aktiviteter utanför programområdet ska vara stödberättigande ska de vara godkända i beslut om stöd. Om ni planerar att ha aktiviteter utanför programområdet i projektet ska ni beskriva dem i ansökan om stöd, motivera hur de gagnar programområdet och ange en uppskattad kostnad för aktiviteterna.

Medel i Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300