Hoppa till meny

Utvärdering

För större strategiska projekt (stöd överstiger 2 miljoner Euro) kan ert projekt att få ett särskilt villkor om upphandling av en extern utvärderinginsats som följer projektets genomförande.

Den utvärderare som knyts till projektet ska löpande redovisa resultat samt ge rekommendationer för att ert projekt ska kunna nå sina mål.

Ni redovisar löpande resultatet till projektets styrgrupp och i projektets aktivitetsrapportlägesrapporter till sekretariatet.

Ni bör normalt avsätta 2-3 procent av budgeten till löpande utvärdering.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar