PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Numera tar vi endast emot ansökningar om så kallade brobyggarprojekt. Vi räknar med att öppna ett nytt program under våren 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Utvärdering

För större strategiska projekt (EU-stöd som överstiger 2 miljoner euro) kommer ert projekt få ett särskilt villkor om upphandling av en extern utvärderingsinsats som följer projektets genomförande.

Den utvärderare som knyts till projektet ska löpande redovisa resultat samt ge rekommendationer för att ert projekt ska kunna nå sina mål.

Ni redovisar löpande resultat till projektets styrgrupp och i lägesrapporter till programmets sekretariat

Mer information om vad en utvärdering bör innehålla finns här. Kom ihåg att inkludera kostnader för utvärdering i projektets budget.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300