Hoppa till meny

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd till projekt inom fyra områden. Välj det av programmets fyra insatsområden som passar bäst in på det projekt som du vill genomföra.

Du kan söka stöd till projekt inom något av områdena;

 • Innovation: projekt som stärker förutsättningarna för forskning, teknisk utveckling och innovation.
 • Grön ekonomi: projekt som stödjer överången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
 • Transport: projekt som främjar hållbara transporter och får bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur.
 • Sysselsättning/Beskæftigelse: projekt som främjar sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.

Medel per insatsområde

Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar totalt för hela programmet med 127,6 miljoner Euro för projektkostnader i Danmark och Sverige. Norska staten har avsatt 15,8 miljoner Euro till projektpartner i Norge.

Dessa medel är fördelade mellan programmets insatsområden

När kan du ansöka om stöd?

Kommentarer
 1. Stig B Norsk
  Kan phd forskning være et del af et projekt?? Eksempelvis at koble forskning på et beskæftigelsesprojekt, som en mindre del af det. Det kunne være relevant at få flere perspektiver på en udsat gruppe på arbejdsmarkedet. På forhånd tak
  # 1
  onsdag, 8 februari kl. 13:32
 2. Linda Reinholdsson, ÖKS-sekretariatet
  Hej Stig,

  Det går inte svara direkt ja eller nej på din fråga. Forskning kan ingå i ett Interreg ÖKS-projekt, förutsatt att det behövs för att nå projektets mål. Projektets mål ska vara direkt kopplat till att uppfylla det programmål (inom Interreg ÖKS) ni söker till. Forskningen kan genomföras av ph.D:er, men observera att vi inte finansierar hela ph.D-förlopp utan endast den del av arbetstiden som är direkt kopplad till projektet. Du kan ta kontakt med oss på sekretariatet för mer precis rådgivning kring just din projektidé.
  # 16
  måndag, 20 februari kl. 14:16
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar