PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Hur följer vi upp statsstöd och De minimis?

Följ det särskilda villkoret, särredovisa kostnaderna och utgå från kontroll och revision. Det är tre snabba råd för att följa upp statsstöd och De minimis.

Här är tre korta punkter som ger vägledning i hur du skaffar dig kontroll över statsstöd/De minimis i projektet.

 • Särredovisa kostnader gällande statsstöd/ De minimis-stöd
 • Säkerställ att särskilt villkor följs (innehåll och takbelopp, stödprocent)
 • Räkna med kontroll/ revision

Beräkna statsstöds-/ De minimis-belopp per privat deltagande aktör (beroende på särskilt villkor):

a) Beräkna stödberättigande kostnader, och därefter
b) Beräkna stödprocent för statsstödsdelen

och/ eller

b) Beräkna samlat statsstöds-/ De minimis-belopp per mottagare.

Exempel

a) Samtliga kostnader kopplat till respektive privat deltagare.

b) Dra ifrån kostnader som inte är kopplat till statsstöd (t ex allmänna projektkostnader).

c) Dra ifrån deras egna bidrag (om ej externt offentligt finansierat).

Tänk på

 • Spara underlag; redovisning, beräkning, innehåll/ förklaring.
 • Ansvar ligger hos deltagande privata aktörer och projektets partner.
 • Konsekvens om villkor inte följs: Återbetalningsskyldighet av stödbelopp (även bidragsekvivalent), inklusive ränta, för de företag som gynnats

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300