PROGRAMPERIODEN NÄRMAR SIG SITT SLUT

Vi tar inte emot nya projektansökningar inom det nuvarande Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Vi räknar med att öppna ett nytt program under 2022: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027. Se till att vara startklar!

Stöd av mindre betydelse/De minimis

Stöd av mindre betydelse, även kallat "De minimis" är det mest tillämpade undantaget från statsstöd.

EU-kommissionen anser att små stödbelopp inte har en potentiell påverkan på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Den anser därför att sådant stöd faller utanför vad som betraktas som otillåtet statsstöd. Stöd av mindre betydelse regleras i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 Länk till annan webbplats..

Stöd av mindre betydelse/De minimis kan användas av såväl små- som stora företag, och har heller ingen procentuell gräns, utan kan användas för upp till 100% offentligt stöd. Begränsning finns i form av ett takbelopp på 200.000 euro under tre beskattningsår. Det kan användas såväl för privata aktörer som deltar som partner i projekt, som för företag som inte är partner i projektet, men tar del av stöd i form av hjälp med rådgivning eller affärsutveckling.

Läs mer om tillämpning av De minimis

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300