Hoppa till meny

Goda råd inför ert avslut

För att underlätta ett enkelt och korrekt avslut av ert projekt ska ni tänka på att:

  • Ni förbereder er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport i god tid före utsatt slutdatum.
  • Arkivering och dokumentation följer gällande villkor.
  • Ni uppfyller informations- och publicitetskraven.
  • Alla kostnader är betalda inom projektperioden.
  • Alla underlag till ansökan om utbetalning är tillgängliga.
  • Ni har sammanställt utfallet av projektets indikatorer.
  • Slutrapporten från extern utvärdering kommer in i tid, om projektet har ett särskilt villkor om extern utvärdering.
  • Ni följer de särskilda regler som gäller för projekt som genererar nettoinkomsterlänk till annan webbplats efter projekttiden.
  • Ni följer de särskilda regler om insatsers varaktighet , som gäller för investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar