Goda råd inför ert avslut

För att underlätta ett enkelt och korrekt avslut av ert projekt ska ni tänka på att:

 • Ni förbereder er sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport i god tid före utsatt slutdatum.
 • Arkivering och dokumentation följer gällande villkor.
 • Ni uppfyller informations- och publicitetskraven.
 • Alla kostnader är betalda inom projektperioden.
 • Alla underlag till ansökan om utbetalning är tillgängliga.
 • Ni har sammanställt utfallet av projektets indikatorer.
 • Slutrapporten från extern utvärdering kommer in i tid, om projektet har ett särskilt villkor om extern utvärdering.
 • Ni följer de särskilda regler som gäller för projekt som genererar nettoinkomster Länk till annan webbplats. efter projekttiden.
 • Ni följer de särskilda regler om insatsers varaktighet , som gäller för investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300