3. Hvor mange penge kan man få i støtte?

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierer projekter med op til 60 procent af det samlede budget.

Finansieringen er EU-midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). De resterende 40 procent skal medfinansieres gennem offentlige eller private midler. Norske partnere kan få op til 50 procent af projektbudgettet finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak via norske Interreg-midler.

Mængden af de penge, man kan ansøge om, afhænger af projekttypen. Hovedprojekter har som udgangspunkt ingen øvre eller nedre grænser i EU-midler, men et maksimum på 200.000 EURO i norske Interreg-midler. Et forprojekt kan modtage op til 60 000 EURO i finansiering med EU-midler og op til 30 000 EURO med norske Interreg-midler.

Pengene skal kobles til aktiviteter

Alle projekter skal præsentere et budget, der er koblet til aktiviteter i projektet. Aktiviteterne skal opdeles i arbejdspakker og bidrage til projektets hovedmål. Vi udbetaler støtten bagud – efter at projekterne har indberettet godkendte udgifter, og dokumenteret deres forløbige resultater.

Vil du videre mere om finansiering og projektbudget?

I programhåndbogen finder du yderligere oplysninger.

Hjalp informationen på siden dig?