4. Har I de rette typer af aktører med?

Alle typer af organisationer kan ansøge om midler til at drive Interreg-projekter – både offentlige og private.

Eksempler på offentlige aktører er universiteter og erhvervskoler, regioner, kommuner og statslige myndigheder. Eksempler på private aktører er selskaber med begrænset ansvar eller almennyttige og økonomiske sammenslutninger.

Enkeltmandsvirksomheder og enkeltpersoner kan dog ikke ansøge om Interreg-finansiering.

Statsstøtte er ikke tilladt

Projekterne har ansvaret for at sikre, at private aktører, der deltager, ikke får konkurrencefordele ved projektstøtten. Det kaldes "statsstøtte", når offentlige midler kommer en enkelt virksomhed eller visse koncerner til gode, og der er risiko for konkurrenceforvridning. Udgangspunktet er, at statsstøtte er forbudt, men der er nogle undtagelser, for eksempel når det drejer sig om mindre beløb.

Aktører med forskellige roller

Som bekendt skal partnerskabet af aktører komme fra et andet land. På samme måde er det også en forudsætning, at man i projektet fordeler ansvaret i forskellige roller. Der skal være kompetencer inden for ansvarsområderne projektledelse, økonomi og kommunikation.

Har du styr på statstøtten og vilkårene for private aktører?

I programhåndbogen finder du yderligere oplysninger.

Hjalp informationen på siden dig?