5. Opfylder projektet udvælgelseskriterierne?

Vi anvender udvælgelseskriterier for at vurdere, hvor godt dit projekt bidrager til at opfylde programmets mål.

Vores projektrådgivere anvender udvælgelseskriterierne for at foretage en dybdegående vurdering af kvaliteten af ​​projektansøgninger. Denne vurdering sendes derefter til styre- eller overvågningsudvalget, der træffer den endelig beslutning om, hvorvidt projekter skal godkendes eller ej.

Grænseregionalt merværdi

I skal begrunde, hvorfor og hvordan jeres projekt skal arbejde over grænsen. Den grænseregionale merværdi skal manifesteres i aktiviteter og ressourcer, men også i resultater og effekter.

Implementeringskapacitet

Implementeringskapacitetet skal beskrive, hvordan partnerskabet er sammensat, hvilke kompetencer der er til rådighed, hvor godt projektet er forankret (internt og eksternt) og din struktur og ressourcer.

Fokus på resultater og bidrag til programmets mål

I skal forklare, hvordan jeres projekt bidrager til programmets og vise en klar sammenhæng mellem udfordringer/muligheder, aktiviteter og projektmål. Du vil også vise, hvordan dette fører til resultater og effekter, der lever videre efter projektets afslutning.

Bærdygtig udvikling

Projekterne skal sigte mod en bæredygtig udvikling i planlægning, gennemførelse og i forhold til forventede resultater. Med bæredygtig udvikling mener vi ligestilling mellem mænd og kvinder, ligebehandling og ikke-diskrimerende samt klima og miljø.

Ansøgere, der ønsker at drive et forprojekt, vil ikke blive vurderet på udvælgelseskriteriet bæredygtig udvikling eller på de dele, der omhandler resultater og effekter i de øvrige udvælgelseskriterier.

Vil du vide mere udvælgelseskriterierne ?

I programhåndbogen finder du yderligere oplysninger.

Hjalp informationen på siden dig?