Resultater og verdensmålene

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerer europæiske skattekroner i projekter, der - på en bæredygtig måde - ønsker at løse forskellige typer af samfundsmæssige udfordringer. For at sætte disse samfundsmæssige udfordringer ind i en større sammenhæng er projekterne i linje med FN’s 17 verdensmål, som verdens ledere har forpligtet sig til at arbejde hen imod frem til 2030.

Logon för Globala målen

I løbet af programperioden 2014-2020 var fire af FN's Verdensmål særligt relevante for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Mål 3 – Sundhed og trivsel

Vores projekter går over grænsen for at gøre syge mennesker friske. Det gør vi blandt andet blandt andet ved at forbedre behandlinger og diagnosticering. Projekterne arbejder også på at skabe nye løsninger, der kan bruges på hospitaler eller derhjemme via en app på telefonen.

Mål 7 – Bærdygtig energi

Vi går over grænsen for at mindske menneskers negative påvirkning på klimaet. Flere af vores projekter arbejder på energibesparelse og at mindske udledningen.

Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi går over grænsen for ikke at miste vores skandinaviske konkurrenceevne, for at undgå arbejdsløshed og et arbejdsmarked med lukkede grænser. En del af vores projekter arbejder med individer - for at skabe flere eller nye typer af jobs. Andre projekter har fokus på at hjælpe virksomheder og idémagere.

Mål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi går over grænsen, så vi kan bevæge os og rejse - også i fremtiden. Vores projekter arbejder for at skabe bæredygtig transport og nye transportløsninger.

I efteråret 2024 begynder vi at indsamle data fra projekter i den nuværende programperiode fra 2021 til 2027. Samtidig vil vi opdatere, hvilke af FN's Verdensmål vi anser som særligt relevante.

Hjalp informationen på siden dig?