Ansøgningsrunde 2022:1

Fra den 2.–23. september tager Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak imod ansøgninger for at drive et hovedprojekt.

Det er den første ansøgninsrunde i det nye Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak program for 2021-2027 med pulje på 140 EURO. Danske og svenske partnere har mulighed for at få op til 60 procent af omkostningerne finansieret. Norske partnere kan 50 procent af omkostningerne finansieret.

Alle fire indsatsområder med tilhørende specifikke mål er åbne for ansøgninger. Indsatsområderne er Innovation og iværksætteri, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked.

Projekter kan søge om midler i alle tre delområder inden for Öresund-Kattegat-Skagerrak, hvor fordelingen er tre regioner i Øresundsområdet og otte regioner i Kattegat-Skagerrakområderne.

Alle typer aktører kan søge støtte, dvs. både offentlige og private. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Anvend e-tjenesten Min ansökan

Det er i e-tjenesten Min ansökan, at I indtaster al information, der skal inkluderes i jeres projektansøgning. Ansøgningsskemaet består af forskellige dele med spørgsmål, der skal udfyldes, og for hvert spørgsmål er der informationstekster og forklaringer på, hvad der skal indgå i svarene.

Sådan ansøger I

For at udfylde ansøgningen skal I have adgang til programhåndbogen, hvor reglerne og vejledning om indikatorer er samlet.

Vejledning til Min Ansökan, skabeloner til bilag som skal tilføjes ansøgningen samt andre dokumenter og filer, finder I under værktøjer.

I kan oprette en konto i Min ansökan og logge ind for at se, hvordan formularen fungerer. Vent med at oprette den ansøgning, som I vil indsende til ansøgningsrunden er startet.

For norske partnere

Norske partnere skal registrere sig på Regionalforvaltning.no og indsende en separat ansøgning. Filmen Regionalforvaltning for ØKS finder I under værktøjer Eksternt link..