Ansøgningsrunde 2023:2

Fra den 14. august til den 12. september 2023 tager Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mod ansøgninger om at drive et hovedprojekt.

NB! Ansøgningsrunden lukker af tekniske årsager den 12. september, hvilket er tre dage tidligere end tidligere annonceret.

Indsatsområderne Grøn omstillning, Transport och mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked er åbne for ansøgninger, ligesom det specifikke mål "Fremme kompetenceudvikling og entreprenørskab inden for smart specialisering” under indsatsområdet Innovation og entreprenørskab. Derimod er det specifikke mål ”Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering” under Innovation og entreprenørskab lukket.

Hovedprojekter kan vare op til tre år. Det er muligt at søge om midler inden for et af tre delområder, dvs. samlet for hele Øresund-Kattegat-Skagerrak-området, bare for Øresund (med regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland), eller bare for Kattegat-Skagerrak (med regionerne Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og Telemark, Nordjylland og Midtjylland).

Alle typer af aktører kan søge om støtte, dvs. både offentlige og private. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Alle tilgængelige midler i programmet vil blive udlyst. Danske og svenske partnere har mulighed for at få op til 60 procent af omkostningerne finansieret. Norske partnere kan få 50 procent af omkostningerne finansieret. Dog kan man højest søge om 200 000 euro fra de norske midler per projekt.

Rådgivning året rundt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak modtager ansøgninger til hovedprojekter under ansøgningsrunderne, men vores rådgivere er tilgængelige for rådgivning og feedback året rundt. Et udkast til projektansøgning skal være os i hænde senest to uger før ansøgningsfristen, for at vi kan give dig feedback.

Ansøgningsseminar

Under et ansøgningsseminar viser vi, hvordan systemet Min ansökan fungerer, hvordan spørgsmålene i ansøgningsskemaet besvares, og hvordan I udfylder budgettet i Min ansökan og budgetbilaget.

Hvis du ønsker at få adgang til præsentationen fra seminaret den 25. maj 2023, kan du kontakte projektrådgiver Ida Elsing, som vil sende den til dig via e-mail.

Anvend e-tjenesten Min ansökan

Det er i e-tjenesten Min ansökan, at I indtaster al information, der skal inkluderes i jeres projektansøgning. Ansøgningsskemaet består af forskellige dele med spørgsmål, der skal udfyldes, og for hvert spørgsmål er der informationstekster og forklaringer på, hvad der skal indgå i svarene.

Sådan ansøger I

For at udfylde ansøgningen skal I have adgang til programhåndbogen, hvor reglerne og vejledning om indikatorer er samlet.

Vejledning til Min Ansökan, skabeloner til bilag som skal tilføjes ansøgningen samt andre dokumenter og filer, finder I under værktøjer.

I kan oprette en konto i Min ansökan og logge ind for at se, hvordan formularen fungerer. Vent med at oprette den ansøgning, som I vil indsende til ansøgningsrunden er startet.

For norske partnere

Norske partnere skal registrere sig på Regionalforvaltning.no og indsende en separat ansøgning. Filmen Regionalforvaltning for ØKS finder I under værktøjer Eksternt link..