Ansøgningsrunde 2024:1

Fra den 12. januar til den 8. februar 2024 tager Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak imod ansøgninger om at drive et hovedprojekt.

Projekter, der ønsker at søge midler, skal vælge et indsatsområde.

Overvågningsudvalget har besluttet, at ansøgningsrunde 2024:1 skal være åben for ansøgning om støtte til hovedprojekter inden for indsatsområderne grøn omstilling (med særligt fokus på klimatilpasning og risikoreduktion), transport og mobilitet samt grænseløst arbejdsmarked - og i alle geografiske delområder, med både EU-midler og norske IR-midler (dog med et fortsat loft inden for norske IR-midler på 200.000 euro pr. projekt).

Hovedprojekter kan vare op til tre år. Det er muligt at søge om midler inden for et af tre delområder. Det gælder enten hele Øresund-Kattegat-Skagerrak-området, kun Øresund (med regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland) eller kun Kattegat-Skagerrak (med regionerne Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold, Telemark, Nordjylland og Midtjylland).

Alle typer aktører kan søge om støtte, dvs. både offentlige og private. Enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner kan ikke søge om støtte.

Alle tilgængelige midler i programmet vil blive offentliggjort. Danske og svenske partnere har mulighed for at få op til 60 procent af omkostningerne finansieret. Norske partnere kan få 50 procent af omkostningerne finansieret. Dog kan man højest søge om 200 000 euro fra de norske midler per projekt.

Rådgivning året rundt

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak tager kun imod ansøgninger til hovedprojekter i løbet af ansøgningsrunderne, men I kan få feedback og vejledning af vores rådgivere året rundt. Et udkast til projektansøgning skal være os i hænde senest to uger før ansøgningsfristen, for at vi kan give dig feedback.

Kontakt os, hvis I vil vide mere

Vil I vide, hvordan systemet Min ansökan fungerer, hvordan spørgsmålene i ansøgningen skal besvares, og hvordan I udfylder budget og budgetbilaget?

Vi er lige nu i gang med at udvikle en film, der skal erstatte de tidligere ansøgningsseminarer, men den er ikke klar endnu. Ønsker du at få adgang til et oplæg fra vores ansøgningsseminar den 25. maj 2023, kan du kontakte projektrådgiver Ida Elsing. Hun vil derefter sende det til dig via e-mail.

Benyt e-tjenesten Min ansökan

Det er i e-tjenesten Min ansökan, at I indtaster al information, der skal inkluderes i jeres projektansøgning. Ansøgningsskemaet består af forskellige dele med spørgsmål, der skal udfyldes, og for hvert spørgsmål er der informationstekster og forklaringer på, hvad der skal indgå i svarene.

Sådan ansøger I

For at udfylde ansøgningen skal I have adgang til programhåndbogen, hvor reglerne og vejledning om indikatorer er samlet.

Vejledning til Min Ansökan, skabeloner til bilag som skal tilføjes ansøgningen samt andre dokumenter og filer, finder I under værktøjer.

I kan oprette en konto i Min ansökan og logge ind for at se, hvordan formularen fungerer. Vent med at oprette den ansøgning, som I vil indsende til ansøgningsrunden er startet.

For norske partnere

Norske partnere skal registrere sig på Regionalforvaltning.no og indsende en separat ansøgning. Filmen Regionalforvaltning for ØKS finder I under værktøjer Eksternt link..