Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Inspirationsdag om en gränslös arbetsmarknad

Vill du och din organisation stärka och dra nytta av den gemensamma arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Den 24 maj får du inspiration och kunskap om att driva arbetsmarknadsprojekt med finansiering från Interreg.

"Ni har idén - vi har finansieringen". Men en projektidé behöver inte vara färdigutvecklad när du och din organisation kommer till oss. Faktiskt kan det vara bra att vrida, vända, stöta och blöta den. Inte minst när du gör det med aktörer som har kunskap och erfarenhet av skandinavisk arbetsmarknad och av Interreg-projekt.

Den 24 maj klockan 9-12 i Helsingborg får du möjlighet att göra just detta, under ledning av Interregs projektrådgivare Erik Johansson, Lone Hylander och Sofie Håkansson.

Ur programmet:

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Svenska, danska och norska aktörer som tillsammans vill driva samhällsutvecklande projekt över gränserna har möjlighet att få upp till 60 procent i finansiering från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ett av de "insatsområden" som projekt kan få finansiering inom kallar vi för Gränslös arbetsmarknad.

På vår webbplats kan du lär känna oss eller göra er redo för att ansöka Eksternt link. om finansiering.

Anmälan

Eventet är gratis men du behöver anmäla dig i förväg, senast den 16 maj.