Interreg-projekt har fundet "det grønne guld"

Ved at behandle græs og kløver i et grønt bioraffinaderi kan der udvindes højkvalitetsprotein. Restprodukterne kan også anvendes, herunder til forbrænding af brændstof. Foto: Green Valleys

Ved at behandle græs og kløver i et grønt bioraffinaderi kan der udvindes højkvalitetsprotein. Restprodukterne kan også anvendes, herunder til forbrænding af brændstof. Foto: Green Valleys

Græs og kløver er fremtidens grønne guld for både dyr, mennesker og miljø. Dette fastslår projektet Green Valleys, som skal etablere en platform for udvikling af grønne bioraffinaderier.

I løbet af 2024 fremhæver vi udvalgte projekter, der spreder deres kommunikation på sociale medier under hashtagget #overgransen. Ønsker dit projekt at være med her? Kontakt kommunikatør Niclas Sörenson.

Agnes Falkenberg Brolin er projektleder for Green Valleys 2.0. Foto: Green Valleys

Agnes Falkenberg Brolin er projektleder for Green Valleys 2.0. Foto: Green Valleys

Foder til landbrugsdyr kommer ofte fra sojabønner. En stor del af sojaen importeres fra blandt andet Sydamerika, hvilket har en betydelig negativ indvirkning på miljøet.

– At reducere vores sojaimport og øge vores egen produktion af proteinafgrøder er vigtigt. Vores region er velegnet til at dyrke græs og kløver, hvilket også kan medføre en række miljømæssige fordele såsom øget kulstofbinding og reduceret overgødning, samtidig med at den biologiske mangfoldighed fremmes, siger Agnes Falkenberg Brolin, projektleder for Green Valleys 2.0, som er en sammenslutning af aktører fra Danmark og Sverige.

Green Valleys 2.0 finansieres af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og udnytter potentialet i grønne bioraffinaderier. Ved at forarbejde græs og kløver i et grønt bioraffinaderi kan der udvindes et højkvalitets proteinkoncentrat, der er sammenligneligt med proteinindholdet i soja. Dette protein kan erstatte sojaen i dyrefoder til grise, fisk og andre dyr, der ikke kan spise almindeligt græs for at få tilstrækkeligt med protein.

Og potentialet er endnu større. Restprodukterne fra grønne bioraffinaderier kan også anvendes til at producere biogas til køretøjer i biogasanlæg eller biokul gennem pyrolyse. På længere sigt kan græsfibre også anvendes i biobaserede tekstiler.

To demonstrationsanlæg

Projektet benytter sig af to demonstrationsanlæg. Det ene ligger i Töreboda i Sverige på Sötåsens Naturbruksskola. Fokus er primært på mulighederne for at presse ensileret græs og kløver. På den anden side af grænsen er græsset faktisk grønnere, bogstaveligt talt. På anlægget i danske Foulum udnyttes den længere vækstperiode, og forskerne ved Aarhus Universitet fokuserer på potentialet i frisk græs.

Baggrunden for projektet er blandt andet Danmarks intensive dyrkning af korn, hvilket resulterer i betydeligt næringsstofudslip. Ved at øge andelen af græs og kløver i afgrøderotationen bindes næringsstoffer i jorden, samtidig med at græsset også øger kulstoflagringen i jorden og reducerer behovet for kunstgødning og pesticider. En øget andel af græs og kløver i afgrøderotationen øger også udbyttet af næste afgrøde, samtidig med at den biologiske mangfoldighed fremmes.

– Green Valleys er et meget interessant projekt, fordi grøn bioraffinering kan være en del af at nå de FN's bæredygtighedsmål og drive en grøn omstilling, siger Agnes Falkenberg Brolin.

Læs mere om Green Valleys 2.0 i projektbanken og på deres egen hjemmeside Eksternt link..

Vil du vide mere om fordelene ved EU-projekter?

For jer, der ønsker at søge Interreg-finansiering