Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Millioner af kilowatt-timer sparet i Interreg-projekter

Foto: Unsplash

Genom att gå över till energieffektiv led-belysning har offentliga och privata aktörer i Öresundsregionen sparat in 7,3 miljoner kilowattimmar. Bakom resultatet står Interreg-projektet Lighting Metropolis.

Aldrig har det väl varit mer angeläget att spara energi än just nu. Men för Lighting Metropolis är det inget nytt. Interreg-projektet har haft energibesparingar i kombination med smart belysning som målsättning under sin treåriga projektperiod.

Insatserna har inneburit 7,3 miljoner kilowattimmar i besparing, motsvarande en årlig förbrukning för 1 800 hushåll. Dessutom har projektet bidragit till en bättre ljuskvalitet inom en rad områden.

Ljusets stora betydelse för människan samt rätt ljus på rätt plats är några saker som jag tar med mig från projektet.
Maria Edgren, innovationsledare på Innovation Skåne, en av aktörerna i projektet

Med bättre belysning på skolor är förhoppningen att kunna visa på bättre koncentrationsförmåga bland barn och unga och därmed bättre skolresultat. Äldreboendena Åbyhem i Klippan och Kongsted i Faxe, samt två avdelningar på Helsingborgs lasarett och en i Malmö har fått dygnsrytmsbelysning installerad. Personal som jobbar på natten har därmed fått möjlighet att arbeta i ljus med lägre intensitet och varmare färgtemperaturer, samt att kunna få sitta i en ”ljusdusch” i ca 15 min för att bli pigg.

Andra positiva resultat kommer från den svenska kustkommunen Trelleborg, som planerar att gå över till vägbelysning med led-lampor under en treårsperiod. Lunds kommun har också tagit de första stegen genom sin belysningsstrategi kring utomhusbelysning.

– Resultaten visar vägen framåt för kommuner och regioner, när de står inför förnyelsen av sin offentliga belysning – att kvalitet och energibesparing kan gå hand i hand, vilket gynnar både medborgarna och kommunen som helhet, säger Sif Enevold från Gate 21 som varit chefsprojektledare för Lighting Metropolis.

På Linkedin kan du läsa hela pressmeddelandet Eksternt link, åbner i nyt vindue. från Lighting Metropolis och ladda ner slutrapporten.

Lighting Metropolis - Green Economy

  • Projektet är ett dansk-svenskt samarbete med 19 partner som startade i februari 2019 och pågick i tre år.
  • Partners i projektet är både svenska och danska kommuner, Region Skåne samt universitets- och forskningsinstitutioner.
  • Total budget har varit 5,1 miljoner euro och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har stått för hälften av finansieringen.

Läs mer i projektbanken 2014-2020 Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Projektens resultat i siffror

Vår infografik visar resultaten i siffror och diagram.