Over grænsen i coronaens tid: Nordic Entrepreneurship Hubs II

Hvordan har coronakrisen påvirket vores projekter? Hvordan er det grænseoverskridende samarbejde i en tid, hvor grænserne er lukkede? Og hvad har vi lært af coronakrisen? Mød projekleder Clarissa Berg, der her fortæller, hvordan Nordic Entrepreneurship HUBS II håndterer coronakrisen.

Artiklen blev første gang publiceret i april 2021 på overgransen.eu.

Nordic Entrepreneurship HUBS II er et dansk-svensk samarbejde, der hjælper unge fra start-ups til levedygtige etableringer.

Hvordan har coronakrisen påvirket projektet?

- I starten påvirkede coronakrisen samarbejdet i partnerkredsen. Vi var en masse nye mennesker, der nu skulle samarbejde. Vi kendte ikke hinanden og vi skulle møde hinanden og igangsætte udvikling i projektet digitalt. Det krævede en del møder og en del workshops for at lære hinanden at kende - da man digitalt ikke mærker hinanden på samme måde. Man kan eksempvisvis ikke tage en heldags workshop digitalt. Det er meget sværre. Derfor krævede det meget tid at komme i gang med projektet. Så vi kom senere i gang med selve implementeringen af projektet. Da vi så kom igennem den fase, har krisen faktisk gjort, at vi er kommet tættere på hinanden. Det skyldes, at vi har brugt mange kræfter på at få et samarbejde i gang, hvilket har styrket samarbejdet.

Hvordan er det grænseoverskridende samarbejde i en tid med lukkede grænser?

- Det grænseoverskridende samarbejde har fungeret, fordi der ikke er grænser i den virtuelle verden. Det har faktisk været nemmere fordi vi er ligestillede i adgangen til hinanden. Vi har alle internet og var alle adgang til en platform, hvor vi kan holde forskellige møder og events, og ingen tænker over hvor nogen kommer fra. Altså man deltager meget nemmere.

Hvad har I lært af coronakrisen?

Coronakrisen har lært os, hvordan vi arbejder digitalt. Vi har afprøvet mange forskellige plaform. Vi har skullet lære, hvordan man holder møder, events og workshops online. Så vi har søgt en del kompetencer udefra for at høre, hvordan vi kunne afholde disse bedst muligt. Vi er virkelig blevet skarpe digitalt.