Projektet, der baner vejen for et sammenhængende transportsystem

Øresundsbron.

Øresundsbron. Foto: Pixabay

Hvert år rejser flere end 12 millioner rejsende over Øresund med tog. Det betyder både en mindre belastning af klimaet, en stigning i antallet af arbejdspladser og en styrket vækst i Øresundsregionen.

Artiklen blev første gang publiceret i marts 2022 på overgransen.eu.

Men rejser giver også udfordringer for infrastruktur, service og individuelle pendlere. Hvordan kan transportsystemet i Storkøbenhavn udvikles til at blive mere ensartet og bæredygtigt for at imødekomme fremtidens behov? Det har projektet Et sammenhængende transportsystem undersøgt.

Projektet, der blev muliggjort takket være EU-midler fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, har udført et strategisk og langsigtet arbejde. Men målet, et mere ensartet og bæredygtigt transportsystem, der dækker begge sider af grænsen, vil først blive nået i fremtiden. For projektet har det derfor været vigtigt at identificere udviklingsmuligheder og sikre, at arbejdet bliver ført videre, når samarbejdet er afsluttet.

Tre dele

Projektet har været inddelt i tre dele. I det første delprojekt (at udvikle strategiske scenarier for togtrafikken) har projektet udviklet en plan, der peger på behovene for infrastrukturinvesteringer. Med den har projektet kunnet bidrage til den svenske infrastrukturplan. Johan Edgren, kommunikationschef, fortæller mere.

- I vores rådgivende organ, Advisory Board, sad blandt andet Trafikverkets planlægningschef. Han fik informationen direkte fra os, inden planen var klar. Da Trafikverkets beslutning for den svenske infrastrukturplan kom, var der et afsnit om behovet for at udbygge landeforbindelser i Danmark og Sverige for at forbedre jernbanekapaciteten over Øresundsbroen.

Forbedre serviceniveauet

I den anden del af projektet (at styrke et sammenhængende kollektivt transportsystem) har projektet identificeret udfordringer for den regionale kollektive trafik i Storkøbenhavn og foreslået nødvendige aktiviteter for at forbedre serviceniveauet for rejsende over Øresund. Resultaterne er blevet til to nye projekter, som ifølge Bengt Nilsson, projektleder, skal drive aktiviteterne videre.

- Den ene handler om billetsystemet og den anden om trafikinformation. Det er lidt kortere projekter, så vi kan tage skridtet videre og finde løsninger. Vi har altså identificeret problemerne, men er ikke selv kommet med løsningerne.

Fremtidens mobilitet

I det tredje delprojekt (at skabe en bedre forståelse af, hvordan fremtidens grønne og intelligente mobilitet kan se ud) har projektet produceret to animationsfilm om, hvordan fremtidens mobilitet kan se ud, og man har fundet frem til mulige tiltag. Greater Copenhagen har påtaget sig at arbejde videre med konklusionerne.

– Der er et samarbejdsforum i Greater Copenhagen, Mobility Forum, som vil føre arbejdet videre. Når vores projekt slutter, er vi derfor ikke længere ansvarlige for området, og vil ikke forfølge det yderligere. Vi har arbejdet hårdt på at sælge vores konklusioner og for, at andre kan tage dem videre, siger Bengt Nilsson.

I projektet har en lige stor andel af svenske og danske aktører fra regioner, kommuner og universiteter samarbejdet. Det grænseoverskridende samarbejde har givet store værdier for projektet og har været afgørende for det langsigtede arbejde, siger Bengt Nilsson.

- Vi har øget viden i fællesskab på begge sider, men også etableret gode kontakter. Vi har ikke kun lavet en slutrapport, hvor der står nogle ting, men der er mange på svensk og dansk side, der står bag disse konklusioner, som har været vigtige for fremtiden.

På trods af at samarbejdet er ophørt, har projektet sikret, at arbejdet med at skabe et sammenhængende transportsystem i Storkøbenhavn lever videre. I øjeblikket lægges der blandt andet grundlaget for at udvikle en fælles trafikinformation og for at skabe et mere digitaliseret billetsystem.

Mere om Et sammenhængende transportsystem

Læs mere på projektets hjemmeside.