Hvad gør vi for at komme ufrivillig barnløshed til livs?

Ufrivillig barnløshed er et stort problem i Europa. Hos ReproUnion bekæmper danske og svenskere forskere barnløshed ved at samle kræfter for at finde løsninger hurtigere. Vi taler med Petter Hartman, administrerende direktør for Medicon Valley Alliance.

Artiklen blev første gang publiceret i marts 2021 på overgransen.eu.

Kan du fortælle mere om ReproUnion?

- ReproUnion er et partnerskab, der forener kræfter for at overvinde ufrivillig barnløshed, dvs. styrke forskningen i behandlingerne inden for fertilitetsområdet i Øresundsregionen. Bag dette projekt står et ganske et bredt samarbejde af hospitaler, universiteter og medicinalindustrien i Øresundsregionen. Vi har i ReproUnion samlet kræfterne for at løse fem udfordringer inden for fertilitetsområdet. Og nu handler det om at få komplementerende kompetencer fra begge sider af grænsen til at løse disse udfordringer.

Hvordan står det til hos jer?

- Vi har oprettet et uddannelsesprogram for den yngre generation af forskere. Vi har indgået en patientmobilitetsaftale mellem Region Skåne og Region Hovedstaden, der giver barnløse adgang til højt specialiseret behandling. Vi har også påbegyndt arbejdet med at oprette en grænseregional biobank, der på sigt vil skabe store muligheder for forskningen.

Har du tips til nye skandinaviske samarbejder?

Det grænseoverskridende arbejde er til tider undertiden besværlig. Vi skal have god til til at nå enighed allerede ved planlægningsfase – men også være tydelig med det langsigtede mål fra start. Derudover er det også vigtigt at komme væk fra et alt for personligt perspektiv, hvor få personer driver projektet.

Involver de yngre forskere eller yngre generationer tidligt i samarbejdet, så der opnås bedre langsigtede planer!

Se en film

Det fulde interviewet med Petter Hartman.