Organisation

Vores organisation består af rådgivere, økonomer og programledelse med tre kontorer i Sydskandinavien. Organisationen omfatter også beslutningsudvalg og flere andre organer.

Rådgivning til projekter

Ved spørgsmål om projektidé, ansøgning og gennemførelse af projekt kan du kontakte vores rådgivere, som sidder på vores kontorer i København, Gøteborg og Malmø.

Økonomi i projekterne

Vores økonomirådgivere hjælper dig med spørgsmål relateret til økonomien i projekterne. Økonomirådgiverne sidder på vores kontorer i København og Gøteborg.

Programledelsen og forvaltningen

Programchefen og andre medarbejdere, der arbejder i den forvaltende myndighed for Intereg Öresund-Kattegat-Skagerrak sidder på Tillväxtverkets kontor i Malmø. Den forvaltende myndighed sikrer, at programmet gennemføres effektivt og i overensstemmelse med reglerne. Ansvarsområderne omfatter administration, økonomi, jura, kommunikation og opfølgning/evaluering.

Norsk forvaltning af programmet

Da Norge ikke er medlem af EU, er der en særskilt administrativ forvaltningsorganisation i Sarpsborg, Norge, som blandt andet udbetaler penge til norske projektpartnere.

Vil du i kontakt med os?

Vi er kun et par klik eller et telefonopkald væk.

Afgørelser om projekter og programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har et overvågningsudvalg og to styringsudvalg. Overvågningsudvalget har til opgave at overvåge forvaltningen af programmet, træffe afgørelse i forbindelse med udvælgelseskriterier og om større ændringer i programmet. Overvågningsudvalget træffer også den endelige afgørelse om projektansøgninger. Styringsudvalgene har til opgave at tage stilling til projektansøgninger inden for deres underområder i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Gruppebillede af medlemmer af overvågningsudvalget.

Medlemmer af overvågningsudvalget.

Overvågningsudvalgets medlemmer

Danmark

Medlem

Suppleant

Niels Bjerring Hansen,
Erhvervsstyrelsen

Hannah Nagler-Olesen,
Erhvervsstyrelsen

Henrik Gottlieb Hansen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Jørgen Rørbaek Henriksen,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

- ,
Region Hovedstaden

Anja Rosengreen,
Region Hovedstaden

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-,
Erhvervshus Hovedstaden

Gitte Mondrup,
Nordisk ministerråd

Louise Wiberg,
Nordisk ministerråd

Christina Zinck Folmand Knudsen,
Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Mulvad Reksten,
Kommunernes Landsforening (KL)

Sverige

Medlem

Suppleant

Carl-Johan Klint,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Maria Eriksson,
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Caroline Dahlbom,
Tillväxtverket

- ,
Tillväxtverket

Ingrid Andreae,
Västra Götalandsregionen

Angela Fast Torstensson,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Carina Zachau,
Region Skåne

Kami Timothy Petersen,
Region Skåne

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

Markus Ottemark
Västsvenska handelskammaren

Christina Pedersen,
Landsorganisationen (LO)

Irja Tiainen,
Landsorganisationen (LO)

Sigridur Beck,
Göteborgs universitet

Anders Nelson,
Högskolan i Halmstad

Norge

Medlem

Suppleant

Gerd Slinning,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Olav Mydland,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Roger Ryberg,
Viken fylkeskommune

Camilla Eidsvold,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo

Julie Ness,
Oslo

Kåre Pettersen,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Rikke Oline Grava,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Torunn Ostad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Per Harbø,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Vegard Einan,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Espen Stedje,
Föreningen Norden

Rune Carlsson,
Föreningen Norden

Jon Bakke,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv,
Norges Miljøvernforbund

Styringsudvalg Øresunds medlemmer

Danmark

Medlem

Suppleant

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Evan Lynnerup,
Region Sjælland

Henning Urban Dam,
KKR Sjælland

Mette Jorsø,
KKR Sjælland

Brian Højer,
Region Hovedstaden

Jørgen Johansen,
Region Hovedstaden

Gorm Anker Gunnarsen,
KKR Hovedstaden
Mikkel Skovgaard,
KKR Hovedstaden

Emil Sloth Andersen,
Købenshavns Kommune

Mia Nygaard,
Købenshavns Kommune

Christina Dahl Christiansen,
Erhvervshus Hovedstaden

-, 
Erhvervshus Hovedstaden

Michael Kaas-Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Lill Andersen,
Erhvervshus Sjælland

Sofus Rex,
Gate 21

Lone Kelstrup,
Gate 21

Sverige

Medlem

Suppleant

Lars Lundberg,
Region Skåne

Tobias Entin,
Region Skåne

Anna Ingers,
Region Skåne

-,
Region Skåne

Petra Kuritzén,
Region Skåne

Nicola Rabi,
Region Skåne

Karin Svensson Smith,
Skånes kommuner

Jan Stormstege,
Skånes kommuner

Anneli Kihlstrand,
Skånes kommuner

Mats Renard,
Skånes kommuner

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

-,
Organisation

Tue David Bak,
Greater Copenhagen

Sarah Sofie Nielsen,
Greater Copenhagen

Patrik Åkesson,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Malin Dahl,
Öresunddirekt/Länsstyrelsen Skåne

Styringsudvalg Kattegat-Skagerraks medlemmer

Danmark

Medlem

Suppleant

Flemming Knudsen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Kasper Juncher Bjerregaard,
KKR Midtjylland

Lars Møller,
KKR Midtjylland

Ali Hassan,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Tobias Birch Johansen,
KKR Nordjylland

Karsten Skov Petersen,
KKR Nordjylland

Birte Dyrberg,
Erhvervshus Nordjylland

Per Thye Rasmussen,
Erhvervshus Nordjylland

Anne-Mette Sørensen Langvad,
Klimafonden Skive

Thine Hahnbak,
Klimafonden Skive


Sverige

Medlem

Suppleant

Peter Hermansson,
Västra Götalandsregionen

Gunilla Lindell,
Västra Götalandsregionen

Ronnie Brorsson,
Västra Götalandsregionen

Linda Åshamre,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Christian Johansson,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Per Stané Persson,
Region Halland

Lars Grenhage,
Företagarna Västra Götaland

Monica Crusner,
Företagarna Västra Götaland

Jan Andréasson,
Norsk-Svenska handelskammaren

Patrick Strömsnes,
Norsk-Svenska handelskammaren

Norge

Medlem

Suppleant

Cecilie Agnalt,
Viken fylkeskommune

Hans Petter de Fine,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo kommune

Julie Ness,
Oslo kommune

Liselotte Aune Lee,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Liv Karto,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Bjørn Ropstad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Nina Helene Løvmo,
OsloMet

Rūta Zmuidzinaite,
OsloMet

Helene Falch Fladmark,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Stine Skagestad,
EYDE (cirkulär industriklynge Agder)

Kontrol af projekterne

Der er nationale kontrollører i Sverige og Danmark, som reviderer projekternes regnskaber, inden pengene udbetales til dem. I Norge er det den norske sammenslutning af kommuner, der varetager kontrollen.

Revisionsmyndigheden

Myndigheden kontrollerer, at Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks forvaltnings- og kontrolsystem opfylder de gældende krav. Revisionskontoret udfører systemrevisioner, men kontrollerer også et udvalg af projekterne.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os bliver I klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Hjalp informationen på siden dig?