Organisation

Vores organisation består af rådgivere, økonomer og programledelse med tre kontorer i Sydskandinavien. Organisationen omfatter også beslutningsudvalg og flere andre organer.

Rådgivning til projekter

Ved spørgsmål om projektidé, ansøgning og gennemførelse af projekt kan du kontakte vores rådgivere, som sidder på vores kontorer i København og Gøteborg

Økonomi i projekterne

Vores økonomirådgivere hjælper dig med spørgsmål relateret til økonomien i projekterne. Økonomirådgiverne sidder på vores kontorer i København og Gøteborg.

Programledelsen og forvaltningen

Programchefen og andre medarbejdere, der arbejder i den forvaltende myndighed for Intereg Öresund-Kattegat-Skagerrak sidder på Tillväxtverkets kontor i Malmø. Den forvaltende myndighed sikrer, at programmet gennemføres effektivt og i overensstemmelse med reglerne. Ansvarsområderne omfatter administration, økonomi, jura, kommunikation og opfølgning/evaluering.

Norsk forvaltning af programmet

Da Norge ikke er medlem af EU, er der en særskilt administrativ forvaltningsorganisation i Sarpsborg, Norge, som blandt andet udbetaler penge til norske projektpartnere.

Vil du i kontakt med os?

Vi er kun et par klik eller et telefonopkald væk.

Afgørelser om projekter og programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har et overvågningsudvalg og to styregrupper. Overvågningsudvalget har til opgave at overvåge forvaltningen af programmet, træffe afgørelse i forbindelse med udvælgelseskriterier og om større ændringer i programmet. Overvågningsudvalget træffer også den endelige afgørelse om projektansøgninger. Styregrupperne har til opgave at tage stilling til projektansøgninger inden for deres underområder i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Overvågningsudvalgets medlemmer

Danmark

Medlem

Suppleant

Ida Elvira Jensen,
Erhvervsstyrelsen

Niels Bjerring Hansen,
Erhvervsstyrelsen

Henrik Gottlieb Hansen,
Region Midtjylland

Morten Flæng,
Region Midtjylland

Jørgen Rørbaek Henriksen,
Region Nordjylland

Per Bisgaard,
Region Nordjylland

Kenneth Nielsen,
Region Sjælland

Jacob Jensen,
Region Sjælland

Tormod Olsen,
Region Hovedstaden

Anja Rosengreen,
Region Hovedstaden

-, Erhvervsrepresentant

-, Erhvervsrepresentant

Gitte Mondrup,
Nordisk ministerråd

Louise Wiberg,
Nordisk ministerråd

Christina Zinck Folmand Knudsen,
Kommunernes Landsforening (KL)

Pia Mulvad Reksten,
Kommunernes Landsforening (KL)

Sverige

Medlem

Suppleant

Carl-Johan Klint,
Näringsdepartementet

Maria Eriksson,
Näringsdepartementet

Linnea Hagblom,
Tillväxtverket

Caroline Dahlbom,
Tillväxtverket

Lars Holmin,
Västra Götalandsregionen

-,
Västra Götalandsregionen

Elisabet Babic,
Region Halland

Therese Stoltz,
Region Halland

Carina Zachau,
Region Skåne

Mätta Ivarsson,
Region Skåne

Pontus Lindberg,
Sydsvenska industri- och handelskammaren

- ,
Västsvenska handelskammaren

Christina Pedersen,
Landsorganisationen (LO)

Irja Tiainen,
Landsorganisationen (LO)

Sigridur Beck,
Göteborgs universitet

Anders Nelson,
Högskolan i Halmstad

Norge

Medlem

Suppleant

Gerd Slinning,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Olav Mydland,
Kommunal- og distriktsdepartementet

Roger Ryberg,
Viken fylkeskommune

Camilla Eidsvold,
Viken fylkeskommune

Vegard Andersen,
Oslo

Julie Ness,
Oslo

Kåre Pettersen,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Rikke Oline Grava,
Vestfold- og Telemark fylkeskommun

Torunn Ostad,
Agder fylkeskommune

Janne Nystøl,
Agder fylkeskommune

Per Harbø,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Gjermund Løyning,
Næringslivets Hovedorganisasjon

Espen Stedje,
Föreningen Norden

Rune Carlsson,
Föreningen Norden

Jon Bakke,
Norges Miljøvernforbund

Ruben Oddekalv,
Norges Miljøvernforbund

Kontrol af projekterne

Der er nationale kontrollører i Sverige og Danmark, som reviderer projekternes regnskaber, inden pengene udbetales til dem. I Norge er det den norske sammenslutning af kommuner, der varetager kontrollen.

Revisionsmyndigheden

Myndigheden kontrollerer, at Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks forvaltnings- og kontrolsystem opfylder de gældende krav. Revisionskontoret udfører systemrevisioner, men kontrollerer også et udvalg af projekterne.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os bliver I klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Hjalp informationen på siden dig?