Forordninger

Programhåndbogen er primært for aktører, der vil ansøge om midler og drive et interreg projekt. Håndbogen og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet overholder gældende EU-regler og national lovgivning i Sverige, Danmark og Norge.

EU-forordninger

Grundlæggende danske forordninger

  • Lovbekendtgørelse nr. 160 af 7. februar 2019 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, med ændringer ifølge Lov nr. 2381 af 14. december om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme. (Erhvervsstyrelsen påtænker i løbet af 2022 at udarbejde en ny lovbekendtgørelse, hvori ændringerne er indeholdt.)
  • Bekendtgørelse nr. 161 af 28. januar 2022 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.
    Bekendtgørelse nr. 162 af 28. januar 2022 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Plus.
  • Bekendtgørelse nr. 285 af 1. marts 2022 om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling.

Norske forordninger

Med forbehold for ændringer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak afventer godkendelse fra EU-Kommissionen. Der kan derfor forekomme ændringer i oplysningerne på siden.

Hvad er reglerne for at ansøge og drive et projekt?

I programhåndbogen finder du yderligere oplysninger.

Was this information helpful?