Samfundsproblemerne kræver løsninger

Vores 14 regioner i Sydskandinavien har sammen identificeret en række udfordringer og samfundsmæssige problemer, der strækker sig på tværs af landegrænser. Med penge fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt for danskere, svenskere og nordmænd at samarbejde over grænserne for at løse problemerne.

Problemerne stopper ikke ved grænsen. Det gør løsningerne heller ikke.

Problemerne stopper ikke ved grænsen. Det gør løsningerne heller ikke.

De problemer, som vi ønsker at løse, er inden for fire indsatsområder.

Kuldioxidudledning, klimakatastrofer og ressourcespild er blandt andet nogle af de problemer, der skal forhindres og forebygges. Projekter inden for indsatsområdet Grøn omstilling skal fremme vedvarende energi, omstilling til en cirkulær økonomi samt forebyggelse og tilpasning af klimaændringer.

Projekter inden indsatsområdet Innovation og entreprenørskab skal bidrage til at styrke den globale konkurrenceevne og skabe grænseregionalt merværdi inden for regionernes fælles specialiseringsområder, hvor grøn omstilling og life science er særligt fremtrædende.

Trængsel, ujævne trafikstrømme og mangel på bæredygtige alternativer til transport og mobilitet har en negativ indvirkning på samfundet og ikke mindst menneskers livskvalitet. Projekter inden for Transport- og mobilitetsområdet skal bidrage til et mere sammenhængende, bære- og konkurrencedygtigt samt attraktivt Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Mangel på kompetent arbejdskraft og udfordringer med at pendle til nabolandet er også et reelt samfundsproblem. Projekter inden for indsatsområdet Grænseløst arbejdsmarked skal bidrage til at løse disse udfordringer og udvikle et grænseoverskridende arbejdsmarked.

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger. Har I en idé til et projekt? Vi har pengene, der kan realisere jeres idé.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os bliver I klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Hjalp informationen på siden dig?