Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har til formål at investere 140 mio. EUR for perioden 2021-2027 i projekter, der går over grænsen for at løse fælles samfundsmæssige udfordringer i det sydlige Skandinavien.

Karta över regioner som ingår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Følgende regioner indgår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: 1. Nordjylland, 2. Midtjylland, 3. Sjælland, 4. Hovedstaden, 5. Skåne, 6. Halland, 7. Västra Götaland, 8. Østfold, 9. Akershus, 10. Oslo, 11. Vestfold, 12. Buskerud, 13. Telemark og 14. Agder.

Vi er overbeviste om, at grænseoverskridende samarbejde ikke blot bringer os tættere sammen, men også skaber merværdi. Vores forskellige perspektiver i Danmark, Sverige og Norge gør os rigere på viden og problemløsning, så et plus et faktisk kan blive til tre.

De projekter, som vi finansierer, strækker sig over landegrænser i 14 svenske, danske og norske regioner. Projekterne arbejder med at løse samfundsmæssige udfordringer inden for fire indsatsområder: Innovation og entreprenørskab, Grøn omstilling, Transport og mobilitet samt Grænseløst arbejdsmarked.

Ikon for Innovation og entreprenørskab

Innovation og entreprenørskab

Ikon for Grøn omstilling

Grøn omstilling

Ikon for Transport og mobilitet

Transport og mobilitet

Ikon for Grænseløst arbejsmarked

Grænseløst arbejsmarked

De penge, som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerer i, kommer primært fra Den Europæiske Regionalfond. Nogle af pengene kommer også fra den norske stat, hvilket gør tre-landssamarbejdet ved Öresund-Kattegat-Skagerrak muligt.

I dag bor der mere end ti millioner indbyggere omkring Öresund-Kattegat-Skagerrak, der er to hovedstæder i programområdet, flere end 30 universiteter. Det er et stærkt område med en fælles historie, der går mange tusinder af år tilbage.

For at søge støtte til et projekt, skal du befinde dig inden for områderne Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller du kan være en national organisation i Sverige, Danmark eller Norge, der vil gavne området med dit projekt.

Gennem Interreg drives udviklingen fremad og skaber nytte for virksomheder, kommuner, regioner og lande. En nytte, der også gavner Europa og verden, men som frem for alt bidrager til et bedre liv for de mennesker, der bor i Sydskandinavien.

Derfor er det samarbejde, som vi fremmer, så vigtigt. Samfundsproblemerne stopper ikke ved grænsen. Det gør løsningerne heller ikke.

Spørgsmål og svar

Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Et EU-program, der arbejder for at styrke europæisk territorialt samarbejde, dvs. samarbejde over grænserne. Det gør vi ved at give penge til projekter, der ønsker at løse fælles samfundsmæssige udfordringer ved at finde fælles løsninger på tværs af landegrænser i Sydskandinavien. Vores motto er: Vi går over grænsen.

Hvor finder du os?

Vores projekter arbejder på tværs af disse 14 danske, svenske og norske regioner omkring Öresund-Kattegat-Skagerrak; Skåne, Halland, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold och Telemark. Vores medarbejdere er at finde på vores kontorer i København, Gøteborg og Malmø.

Hvad er et projekt?

Hos os består et projekt af et partnerskab mellem mindst to aktører og fra mindst to af de tre lande, som programmet opererer i. Aktørerne kan være både offentlige og private organisationer, men ikke individuelle erhvervsdrivende eller privatpersoner. Et projekt skal også opfylde særlige kriterier for at modtage støtte, herunder at det passer ind i vores fire indsatsområder. Vores hovedprojekter har normalt et tre-årigt forløb, mens vores forprojekter typisk er et-årige.

Hvor kommer pengene til projektfinansieringen fra?

De fleste af de penge, som vi investerer i projekter, kommer fra Den Europæiske Regionalfond. I projekter med norske partnere kommer pengene også fra den norske stat, da Norge ikke er medlem af EU. Projekter, der får midler fra os, skal også selv yde en vis medfinansiering (40 procent).

Öresund eller Øresund? Kattegatt eller Kattegat? Hvordan staves det egentligt?

Programnavnet Öresund-Kattegat-Skagerrak er et sprogligt kompromis. I navnet staves Øresund med svenske Ö, Kattegat staves på dansk og Skagerrak staves på samme måde på dansk, svensk og norsk. Med de respektive havområder følger de respektive sprog.

Er Interreg noget for jer?

Har du og dine partnere en idé inden for et af vores indsatsområder? Vil I samarbejde over grænsen? Har I styr på finansieringen? Med vejledning fra os kan I gøre jer klar til at søge midler til et Interreg-projekt.

Hjalp informationen på siden dig?