Projektbanken

Her kan du læse om de projekter som vi finansierer frem til 2027. På vores tidligere hjemmeside Eksternt link, åbner i nyt vindue. finder du information om de 88 projekter, som vi finansierede i programperioden 2014-2020.

En liste over samtlige projekter finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak findes også i Tillväxtverkets projektbank Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Filtrér resultater

Denne formular bogføres automatisk

 • InnoSleep

  Projektet InnoSleep har særligt fokus på at fremme lige adgang til den rette behandling for borgere med søvnapnø.

  Bevilget EU-midler: 2 694 281 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Innotech – TaskForce

  Mangel på kompetencer og ressourcer gør det svært for kommuner at bruge data og digitale teknologier inden for den grønne omstilling. En dansk-svensk...

  Bevilget EU-midler: 3 792 144 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Life Science Academy for start-ups i ØKS-området

  I det här projektet ska startup-företag få hjälp att utveckla sina produktidéer inom life science och hälsoinnovation.

  Bevilget EU-midler: 1 641 318 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll

  Andelen njursjuka som får dialys i hemmet har varit konstant låg över tid. Ett svensk-danskt-norskt projekt ska testa och utveckla produkter, tjänste...

  Bevilget EU-midler: 1 422 103 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • MOVE

  Med olika typer av insatser ska MOVE få människor att använda hållbara transporter till och från skola och arbete.

  Bevilget EU-midler: 1 726 321 EUR
  Transport og mobilitet​
 • NordFokus

  Flere unge i Danmark, Sverige og Norge vælger fortsat erhvervsuddannelserne fra. Ved at skabe samarbejder over grænserne vil projektet NordFokus løse...

  Bevilget EU-midler: 2 186 740 EUR
  Grænseløst arbejdsmarked​
 • Nordic Digital Health & Education

  Projektet ska skapa en vårdutbildning i att behandla patienter digitalt i det egna hemmet.

  Bevilget EU-midler: 2 552 639 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • OPTIMIZE

  OPTIMIZE vil udvikle teknologiske løsninger, der løser flaskehals-problemer på hospitaler i programregionen og på sigt globalt. Projektet vil blandt ...

  Bevilget EU-midler: 2 924 008 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Power Bio

  For at nå i mål med den grønne omstilling skal biomassens rolle og funktion udfoldes mere end tilfældet er i dag. Power Bio vil undersøtte den grønne...

  Bevilget EU-midler: 2 574 813 EUR
  Grøn omstilling​
 • ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation

  Ofrivillig barnlöshet är ett växande samhällsproblem. Projektet ReproUnion ska skapa en innovationsplattform för att skynda på innovationstakten gäll...

  Bevilget EU-midler: 2 938 758 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

  Plantebeskyttelsesmidler til særlige afgrøder skal både være effektive og forårsage så lidt skade som muligt. I dette projekt går gartneribranchen i ...

  Bevilget EU-midler: 725 948 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • SCALE

  Scale er en vigtig byggesten og forudsætning for på sigt at kunne elektrificere den tunge lastbiltransport gemmen Öresund-Kattegat-Skagerrak området.

  Bevilget EU-midler: 199 903 EUR
  Transport og mobilitet​
 • Scaling Nordic Hospital Innovation

  Sjukhusen investerar mer resurser för att skapa innovationer och hälsolösningar. Men det har visat sig svårt att överföra innovationerna till kommers...

  Bevilget EU-midler: 1 270 168 EUR
  Innovation og entreprenørskab​
 • Scandinavian Employability

  Projektet vill ge studenter möjlighet till internationell erfarenhet och praktik – på nära geografiskt avstånd.

  Bevilget EU-midler: 610 967 EUR
  Grænseløst arbejdsmarked​
 • Scandinavian Growth Creators II

  Projektet ska tillhandahålla utbildning och resurser om hållbara och digitala metoder till anställda i små- och medelstora företag och offentlig sekt...

  Bevilget EU-midler: 1 238 186 EUR
  Innovation og entreprenørskab​