Cleancon II

En elektrisk gravemaskine skal kunne oplades, uanset hvor den er. Cleancon II adresserer de udfordringer, der står i vejen for mere emissionsfrie entreprenørmaskiner

Forgængeren Cleancon Eksternt link. ( Eksternt link.2019-2022 Eksternt link.) Eksternt link. har været en drivende kraft i at øge brugen af emissionsfrie maskiner i bygge- og anlægssektoren og i den kommunale drift. Projektet formåede at bygge bro mellem producenter og kunder, og tager nu sine resultater videre i Cleancon II (Clean Construction Machinery II).

Projektet peger på en afgørende udfordring for en mere udbredt brug af emissionsfrit entreprenørmaterieler: infrastrukturen. Bygge- og anlægsprojekter gennemføres sjældent på steder med begrænset adgang til elnet og vejnet til brændstofleverancer. Samtidig stiger elproduktionen fra sol og vind, men den er intermitterende - den varierer og kan ikke kontrolleres. Partnerne i Cleancon II noterer sig også, at den eksterne situation i 2022 betyder, at vi kan forvente stigende udfordringer med energiforsyningen i fremtiden.

Energilagring i form af brint er et godt alternativ, som også kan fungere som en buffer i samfundet, når der er mangel på energi og strøm.

I Cleancon II er der flere kendte interessenter, der vil samarbejde. Projektet fastslår, at det bidrager til, at maskin- og infrastrukturproducenter og entreprenører vil kunne levere i henhold til de strenge krav til emissionsfrie maskiner og kontrakter, som kunderne har, og som reglerne specificerer.

Projektet håber at kunne bidrage til at fremskynde betingelserne for anvendelse af vedvarende energi i området og bane vejen for emissionsfrie byggepladser, blandt andet ved at udvikle forretningsmodeller, skabeloner til kravspecifikationer i indkøb og ved at udføre demonstrationer/test.