Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

DIC - Data, Information og Cirkularitet

Projektet DIC ska främja en cirkulär omställning inom mode-, möbel- og designindustrin i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Textilindustrin står för ett betydande miljömässigt fotavtryck. Men ingen enskild aktör kan ensam hantera den gröna omställning som behöver ske på området. Projektet DIC ska göra en gemensam nordisk insats genom att rikta sig till företag inom mode-, möbel och designindustrin.

Konkret kommer projektet att rekrytera 60 företag. Dessa kommer att genomgå ett kompetenshöjande förlopp under projektperioden. De kommer att utveckla en pilotutgåva av ett "digitalt produktpass", utarbeta en cirkulär handlingsplan samt få tillgång till ett starkt nordiskt nätverk av experter och sakkunniga. Efter förloppet ska varje företag få testa marknadens respons och affärspotential.

Projektet vill övergripande utveckla ett strukturerat, datadrivet förhållningssätt för att möta branschens utmaningar, med särskilt fokus på spårbarhet och transparens. Genom att höja kompetensen hos de deltagande företagen och användningen av datadrivna processer vill DIC göra företagen redo att använda sig av cirkulära affärsmodeller för att i slutändan kunna bidra till en minskning av det miljömässiga fotavtrycket.

Projektets partner finns i Danmark, Sverige och Norge.

Om digitala produktpass

Digitala produktpass (DPP) - en del av EU:s Ecodesign for Sustainable Products Regulation - handlar om att konsumenter, företag och mynidgheter enkelt ska kunna få information om hur miljömässigt hållbar en produkt är. Informationen ska vara enkel att få tillgång till genom att skanna av exempelvis en QR-kod. Informationen kan röra sig om slitstyrka, reparerbarhet, hur mycket material som är återvunnet eller hur tillgången till reservdelar ser ut.

Källa: EU-kommissionen Eksternt link.