Green Sponge Buildings in Scandinavia

Kan "grønne vægge" være en løsning til at tackle udfordringerne med øget nedbør i bymiljøet? Det skal projektet Green Sponge Buildings se nærmer på.

I Skandinavien forventes vådere vintre og tørre somre i fremtiden, men med hyppigere og kraftigere nedbør. Det skiftende klima belaster vores samfund både økonomisk, samfundsøkonomisk og sundhedsmæssigt.

Projektet Green Sponge Buildings in Scandinavia vil bidrage til klimatilpasning ved at se, om bygninger kan indgå som en del af løsningen i skandinaviske byer. Såkaldte grønne vægge, ydervægge dækket af vegetation har potentiale til at lagre og forsinke regnvandets nedsivningsvej til jorden og ned i afløbet. Det betyder, at belastningen af ​​kloaksystemerne ikke bliver så stor, hvilket igen kan reducere sundhedsrisici.

Projektet har afsluttet et forprojekt, der var medfinansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Der kunne man se, at der er et uudnyttet potentiale og videnskløft omkring grønne vægge i modsætning til grønne tage, som er veldokumenteret. En fordel ved grønne vægge er ifølge projektet, at de er mere velegnede at anvendes på eksisterende bygninger, og ikke kun på nybyggeri.

Projektet vil gennemføre en række forskellige aktiviteter for at undersøge, hvilke potentielle grønne vægge i byerne kan have for at reducere fremtidige klimaudfordringer. Et af de opstillede mål er at udvikle et beslutningsværktøj, der skal gøre det lettere for aktører, der overvejer at etablere grønne vægge.