Grønn Jyllandskorridor

Transporten i Jyllandskorridoren fra det sydlige Norge til Danmark skal blive mere miljøvenlig og effektiv. Med undersøgelser, test og handleplaner kan forholdene blive grønnere i Jyllandskorridoren.

En række aktører i Danmark og Norge er gået sammen i projektet med det formål at udvikle en mere effektiv og miljøvenlig multimodal transport i Jyllandskorridoren. Ambitionen er at skabe synergier mellem person- og godstransport ved at øge kendskabet om korridorens muligheder blandt de primære målgrupper.

De primære målgrupper for projektet er myndigheder, infrastrukturforvaltere og statslige transportmyndighede, både på politisk og administrativt niveau. Andre vigtige målgrupper er transportvirksomheder for veje, søer og jernbaner, havne, terminaloperatører, transportbrugere i erhvervslivet samt aktører, der udvikler og etablerer bæredygtige energisystemer og brændstoffer.

Projektet vil i løbet af sine tre år foretage beregninger af Jyllandskorridorens klimaaftryk og dets samfundsøkonomiske konsekvenser. Som følge heraf vil projektet også foreslå og afprøve nye eller forbedrede, grænseoverskridende transportløsninger, der er multimodale, dvs. som dækker forskellige transportformer af vej, med jernbane og/eller ad vandvejen.

Projektets øvrige forventede resultater er:

  • Handlingsplan for fjernelse af flaskehalse i jernbane-, vej- og søinfrastruktur, og hvordan alternative brændstoffer i et grænseoverskridende perspektiv kan indføres
  • Test af metoder/løsninger, der mindsker udslip fra skibsfragt, jernbaner og vejtransport.
  • Forslag til aftale mellem Danmark og Norge ( og eventuelt Sverige) om opgradering af transportinfrastrukturen for veje, jernbaner og sø samt for alternative brændstoffer.
  • Skabe aftaler med aktører om fortsat dialog og samarbejde, evt. etablering af en permanent udviklingsplatform for korridoren, hvor myndigheder, havne, transportører og råstofejere i erhvervslivet inddrages.

Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren er en transportkorridor, der forbinder Norge, Sverige og Danmark via Jylland med Hamborg og resten af Europa.

Jyllandskorridoren er en multimodal transportkorridor. Det vil sige, at den omfatter flere forskellige transportformer - i dette tilfælde vej, jernbane og søer.

Korridoren er den korteste transportvej til kontinentet fra det sydlige Norge og fungerer som en vigtig aflastning af korridoren mellem Oslo og Göteborg.

Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune Eksternt link, åbner i nyt vindue..