HALRIC

At anvende forskningsfaciliteter til avancerede life science-eksperimenter og udvikle en fælles cloud-struktur til deling af forskningsresultater. Det er to af målene for HALRIC, et samarbejde mellem aktører i Öresund-Kattegat-Skagerrak og Hamborg.

HALRIC står for Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium for triple-helix innovation og er et projekt inden for avanceret forskning, hvor svenske, danske og norske partnere samarbejder med aktører i Hamborg-området.

HALRIC vil bidrage til en større udnyttelse af områdets avancerede forskningsfaciliteter. Projektet planlægger 75 grænseregionale forskningsprojekter inden for life science, hvor industri, hospitaler og universiteter har adgang til forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Projektet har også til formål at skabe en fælles cloud-infrastruktur, der kan dele forskningsresultater og data med hinanden.

HALRIC vil også styrke life science-økosystemet inden for ÖKS-Hamburg-geografien på lang sigt. Öresund-Kattegat-Skagerrak er en specialiseret højborg for life science, og sammen med Hamborg bliver de en vigtig aktør på den europæiske og globale innovationsarena. ÖKS-Hamburg har store forskningsfaciliteter – såsom MAX IV og ESS i Lund og DESY og EuXFEL i Hamborg – og supplerende forskningsinfrastrukturer hos forskningsorganisationer.

Projektpartnerskabet bemærker, at disse unikke og avancerede forskningsinfrastrukturer langt fra udnyttes fuldt ud, hvilket ikke kun er spild af investeringer, men også et betydeligt spild af muligheder for innovation i life science-sektoren. Flere af projektets partnere har tidligere samarbejdet i projektet HALOS Eksternt link. , som blev finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i 2019-2022.

Life science

Life science er en tværfaglig gren af forskning afsat til studiet af biologisk liv, levende organismer og de indre og ydre betingelser for fortsat liv.

Opdagelser inden for biovidenskab er nyttige til forbedring af livskvalitet og levestandard, særligt inden for områder som sundhed, landbrug, medicin og medicinal- og fødevarevidenskabsindustrien.

Kilde: Wikipedia Eksternt link, åbner i nyt vindue.