Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

HALRIC

Att nyttja forskningsanläggningar för avancerade life science-experiment och att utveckla en gemensam molnstruktur för att dela forskningsresultat. Det är två av målsättningarna med HALRIC, ett samarbete mellan aktörer i Öresund-Kattegat-Skagerrak och Hamburg.

Life science

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Upptäckter inom life science är användbara för att förbättra livskvaliteten och levnadsstandarden och har tillämpningar inom områden som hälsa, jordbruk, medicin och läkemedels- och livsmedelsvetenskapsindustrin.

Källa: Wikipedia Eksternt link, åbner i nyt vindue.