Innotech – TaskForce

Mangel på kompetencer og ressourcer gør det svært for kommuner at bruge data og digitale teknologier inden for den grønne omstilling. En dansk-svensk "taskforce" skal fremme grøn innovation og støtte kommunerne i deres arbejde.

Klimakrisen er vor tids største udfordring, som forskningsverdenen, virksomhederne, den offentlige sektor og borgerne i fællesskab skal finde løsninger på. Brugen af data og digitale teknologier til at fremme innovation kan løse denne udfordring. Kommuner og regioner er forpligtet til at bidrage til den grønne omstilling, men mangler ofte kompetencer og ressourcer.

Fundamentet for Innotech – TaskForce blev lagt i "brobygningerprojektet" af samme navn og finansieret af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I det treårige hovedprojekt vil taskforcen blive etableret og gjort operationel. Det vil bestå af personer fra offentlige organisationer samt videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Taskforcen skal fremme innovationer inden for intelligent specialisering rettet mod den grønne omstilling, bæredygtige byer og landdistrikter. Gruppen vil sikre, at løsninger udvikles efter ensartede principper baseret på standarder, arkitektoniske principper med mere, så løsninger lettere kan skaleres op og gavne flere mennesker.

I taskforcen er der særligt fokus på metoder og processer, der egner sig til teknologitunge dataprojekter. Projektet vil blandt andet lave demonstrationer/test af temaer som klima/vand, 3D byudvikling og mobilitet i by og på land. De vil også udvikle et procesværktøj og skabe en platform, der gør det muligt for projektet at være selvkørende efter projektets afslutning.

Projektet ser succesfaktorer i, at taskforcen forankres i eksisterende kommunale netværk, projekter og organisationer. Der er stor efterspørgsel på taskforcen, og der er mere end 60 danske og 50 svenske kommuner, der er i tæt kontakt med med projektet.