Denne side er (endnu) ikke oversat til dansk

Nedenfor er en liste over de sprog siden er oversat til:

Solbruk i vårt jordbrukslandskap

Det finns en potential i att kombinera jordbruk och solenergi för att nå klimatomställningsmålen. Hur solbrukssystemen bäst kan byggas ut ska det här Interreg-projektet undersöka.

För att nå EU:s uppsatta klimatomställningsmål krävs expansion av förnybara energikällor. Utvecklingen av förnybar energiteknik behöver kombineras med energi- och markanvändningseffektivitet.

Danmark och Sverige delar behovet av att hitta lösningar där fler nyttor kan skapas på samma mark. Ett sätt är att kombinera jordbruk och solenergi. Konceptet kallas agrivoltaics men i projektet används det mer nordiska begreppet "solbrukssystem".

För att utvärdera utbyggnaden av solbrukssystem krävs ett utvecklingsarbete. Långsiktiga analyser behövs för att se hur solceller, grödor, jordbruksmaskiner och energilagring kan användas och kombineras i praktiken.  Projektet vill därför skapa ett gränsöverskridande Living Lab, för att i teori och praktik undersöka och demonstrera hur solbrukssystem och energilagring effektivt
kan kombineras på samma mark. Projektet ska bygga upp två demonstrationsmiljöer i vardera land för att ta fram kunskap som behövs på området.

  • Demonstrationsmiljön i Flakkebjerg har det enda solbrukssystemet i ÖKS-regionen som redan är uppfört.
  • I Varberg ska en helt ny miljö skapas genom att bygga upp flera nya solbrukssystem intill en befintlig, konventionell solcellsanläggning.
  • I Halmstad ska en prototyp i trä byggas upp för att bland annat undersöka solbrukssystemens skuggningseffekter och hur det påverkar grödan.
  • På Samsø kommer en demonstrationsmiljö att byggas upp efter projektets slut. Under projekttiden ska hela genomförandet och framtagandet av demonstrationsmiljön studeras.

Minst fem år efter projektet slut ska projektets partner och målgrupper kunna ta del av detta Living lab och de fyra demonstrationsanläggningarna.