Håndtering af personlige oplysninger

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har det svenske myndighed Tillväxtverket som den forvaltende myndighed. Aktuel information vedrørende om personoplysninger, dine rettigheder og klagemuligheder finder du på Tillväxtverkets hjemmeside. Eksternt link.

Hjalp informationen på siden dig?