Håndtering af personlige oplysninger

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har det svenske myndighed Tillväxtverket som den forvaltende myndighed. Aktuel information vedrørende om personoplysninger, dine rettigheder og klagemuligheder finder du på Tillväxtverkets hjemmeside. Eksternt link.

Was this information helpful?