Indholdsfortegnelse

Ændringslog

Her kan du læse om nyligt offentliggjorte afsnit og opdateringer til håndbogens indhold, som påvirker betingelserne for at gennemføre projekter.

Programhåndbogen opdateres løbende, når der offentliggøres nye regler og når forvaltende myndighed tager nye beslutninger.

Manage subscriptions

Opdateringer

2024-06-13

 • 3.8 Arkivering af dokumenter
  Korrigeret tekst i overensstemmelse med dansk bekendtgørelse om, hvilke krav der gælder for danske støttemodtageres arkivering af dokumenter.
 • 5.1 Beregning af løn for svenske støttemodtagere
  Vedrører rettelse af skrivefejl i tabel, hvor det informeres om, hvilke omkostninger der ikke må indgå i beregning af løn.
 • 5.1.1 Tydeliggørelse om erklæring for deltidsansættelse for danske støttemodtagere
  Den tidligere stramme fortolkning af dansk bekendtgørelse er blevet lempet, hvilket betyder, at det er tilstrækkeligt, at erklæringen er dateret og underskrevet, inden ansøgningen om udbetaling indsendes.
 • 7.3.1 De minimis
  Opdateret tekst om betingelserne for at anvende de minimis.
 • 7.3.2 GBER artikel 28
  Opdateret tekst om betingelserne for at anvende GBER artikel 28 - projekter, hvor SMV'er får støtte og rådgivning.
 • 7.5 Støtte af mindre betydning (de minimis)
  Ny forordning om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på støtte af mindre betydning.

2023-11-23

 • 7.4.1 Erklæring om statsstøtte på ansøgningstidspunktet
  Arbejde med bæredygtig udvikling betragtes ikke som overordnet koordinering under projektets gennemførelse.

2023-11-21

 • 3.3.1Præcisering af kravene til kommunikation på projektpartnernes hjemmeside.

2023-10-06

 • 5.1 Opdateret tekst om overtidsgodtgørelse
 • 5.1 Opdateret tekst om lønomkostninger for danske støttemodtagere.

2023-09-21

 • 3.3.2 Opdateret tekst under rubrikken Placering af logoet, om hvad der gælder, når Interreg-logoet bruges sammen med andre logoer.

2023-09-19

 • 4.4.1 Opdateret vejledning til danske støttemodtagere om, hvad der gælder ved køb når der er sammenfaldende interesser.
 • 4.5 - 4.5.2 Opdateret vejledning om indkøb til danske støttemodtagere. Vejledningen er hentet fra Erhvervsstyrelsens "Vejledning om støtteberettigelse, Regionalfonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027", juli 2022.
 • 4.6 - 4.6.1 Opdateret vejledning om indkøb til svenske støttemodtagere. Vejledningen er hentet fra Tillväxtverkets programhåndbog for EU-projekter 2021-2027

2023-08-16

 • 2.8.1/2.3/2.4 Projekt, der er omfattet af statsstøttereglerne, kan anvende forenklingsmodellen faste beløb.
 • 2.8.3 Projekt, der er omfattet af statsstøttereglerne, kan anvende forenklingsmodellen "Personale + øvrige omkostninger op til 40%".

2023-06-20

 • 4.2 Præcisering om moms. For aktiviteter, der er omfattet af statsstøtte i henhold til den generelle gruppeundtagelse (GBER), er moms, der kan refunderes i henhold til national momslovgivning, ikke en støtteberettiget udgift.

2023-06-08

 • Præcisering vedrørende tilbagebetaling af støtte fra projekter, der ikke opfylder informationspligten.

2023-05-25

 • 2.6.2 Opdateret tekst om grænseregional merværdi.
 • 3.5 Nyt afsnit med instruktioner om at skrive status- og slutrapport.

2023-04-20

 • 3.6.3 / 8.3.1 / 8.3.2 Opdateret tekst om aktivitetsindikatorer og registrering af person- og CVR-numre.

2023-03-02

 • 5.8 Opdateret tekst om infrastruktur, bygge- og anlægsarbejder. Supplerende information om de forudsætninger, der gælder for projekter, der søger støtte til investeringer i infrastruktur, bygge- og anlægsarbejder.

2023-01-27

 • 2.3 Opdateret tekst med præciseringer om forprojekter. Herunder formålet med forprojekter og at "resultaterne af forprojekter skal foreligge" inden ansøgning om efterfølgende hovedprojekt indsendes.
 • 2.4 Nyt afsnit om betingelser for at søge støtte til småskalige projekter.
 • 2.5.3. Ny tekst om seneste startdato for projekt ved ansøgning om støtte.
 • 4.6 Ny tekst om støtteberettigede omkostninger til repræsentation.
 • 5.8 Ny tekst om omkostningskategori "Infrastruktur, bygge- og anlægsarbejder" med tilhørende information om krav til miljøvurdering og klimasikring.
 • 9 Nyt afsnit med vejledning til e-tjenesten ”Min ansökan”.
Hjalp informationen på siden dig?