Indholdsfortegnelse

Introduktion

Dette er en tidlig udgave af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programhåndbog. Håndbogen er til alle, der vil ansøge om støtte, eller som har fået støtte, fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Der skal træffes afgørelser om regler og andre forhold, der berører indholdet. Håndbogen vil derfor blive opdateret meget i den nærmeste fremtid og du bør holde øje med nye versioner på programmets hjemmeside Eksternt link.. Vi vælger at offentliggøre nu, for at så mange oplysninger som muligt er tilgængelige og til gavn for potentielle støttemodtagere.

Bemærk

Håndbogen indeholder vejledende oplysninger baseret på forvaltningsmyndighedens fortolkning af de lovgivningsmæssige rammer for gennemførelsen af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet. Hvis I har fået støtte fra programmet er det oplyst i tilsagnsbrevet, hvilke betingelser I skal følge.

Hjalp informationen på siden dig?