Interreg og verdensmålene

Projekter, som får støtte fra programmet, driver en udvikling, som er i linje med FN’s 17 verdensmål.

Vi lever i en tid, hvor der er krig på europæiske jord, handelsaftaler rives itu, mure bygges og internationale samarbejder taber både status og popularitet. I en sådan virkelighed er det oplagt at minde om de samarbejder og gode projekter, som har fokus på en verden med globale medborgere og problemer på tværs af landegrænser.

EU sender skattepenge tilbage til medlemsstaterne gennem eksempelvis Interreg-
programmerne. Ved at medfinansiere projekter muliggør EU og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samarbejde omkring samfundsudfordringer, som er større end landene selv og som går i takt med FN’s verdensmål.

Hvordan kan projekter og regioner helt konkret kommunikere om FN's verdensmål?

I kan benytte verdensmålene i jeres kommunikation, når I vil vise nytten ved projekter og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak som helhed. I kan anvende verdensmålene til at vise, hvilke samfundsproblemer som jeres projekter er med til at løse og som er i tråd med verdensmålene. I finder tips og råd her: Få hjælp til at formulere jeres budskaber.

Mange organisationer, private aktører og offentlige instanser arbejder allerede mod verdensmålene. Ved at kommunikere om, hvordan projektet eller programmet går i takt med FN’s verdensmål, gør I det lettere for jeres målgruppe at forstå det store billede.

Hvilke verdensmål går projekterne i takt med?

Vi har identificeret seks verdensmål som vi vurderer, at mange projekter, der får støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, går takt med. Disse seks mål kan muligvis ændres, eftersom projekternes mål udvikles og ændres. I kan også vælge et andet verdensmål end de, vi har valgt, hvis I føler det er mere relevant.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak går i takt med disse seks verdensmål:

Mål 3

3 Sundhed og trivsel

Vi går over grænsen for at gøre syge mennesker friske.

Mål 7

7 Bæredygtig energi

Vi går over grænsen for at mindske menneskers negative påvirkning på klimaet.

Mål 8

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi går over grænsen for ikke at miste vores skandinaviske konkurrenceevne og for at undgå arbejdsløshed og et arbejdsmarked med lukkede grænser.

Mål 11

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi går over grænsen, så vi kan bevæge os og rejse - også i fremtiden.

Mål 12

12 Ansvarlig forbrug og produktion

Vi går over grænsen for at mindske forbruget samt genbruge og genanvende flere ressourcer.

Mål 13

13 Klimaindsats

Vi går over grænsen for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Hjalp informationen på siden dig?