Konceptet "Vi går over grænsen"

Foto: Nadine Shaabana, Unsplash

”Vi går over grænsen” kan både tolkes bogstaveligt og som et udtryk. Der er mange muligheder for at tilpasse og udvikle jeres kommunikation i tråd med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks kommunikationskoncept.

For at et projekt i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak skal blive til virkelighed, skal aktører samarbejde over landegrænser. De skal altså fysisk gå over grænsen. At gå over grænsen kan dog også være et udtryk for mod eller endda grænseløshed – at man er parat til at gøre det ekstra for at lykkedes.

De kommunikative elementer

Det kommunikative element, som går igen i alle formater og platforme er netop "grænsen".

  • Visuelt benytter vi os af en linje, der afgrænser.
  • Vi bruger ordspillet om det at gå over grænsen eller være grænseløs på en humoristisk måde.
  • Vi lægger også vægt på de synlige og usynlige landegrænser i vores kommunikation.
  • Sidst og ikke mindst stiller vi det retoriske spørgsmål; hvad betyder det at gå over grænsen?

Sådan kan det se ud

I det nedenstående kan du se eksempler kommunikationsindsatser, der understøtter konceptet "Vi går over grænsen".

Landegrænser

Kort over programmets geografi

Kortet over programgeografien viser, hvordan projekterne går over regionale og nationale grænser. Kortet er en understøttende del af vores præsentation, som I frit kan downloade og dele.

Visuelt linje der afgrænser

T-shirt "Her går grænsen. Vi går over den hver dag. Følg med mig #overgransen på interreg-oks.eu".

T-shirt med budskabet "Her går grænsen. Vi går over den hver dag. Følg med mig #overgransen på interreg-oks.eu".

På ovenstående billede ser du en af vores tryksager, en t-shirt med teksten; 'Her går grænsen. Vi går over den hver dag.' Sætningerne er delt af en linje, der afgrænser. På bagsiden af t-shirten finder du opfordring til at følge os over grænsen via hjemmesiden.

Ordspil; At være over grænsen eller grænseløs på en humoristiske måde

I nedestående finder du "grænseløse videoer", der på humoristisk vis leverer det være over grænsen og/eller grænseløs i en kontekst, hvor det grænseoverskridende samarbejde er tydelig. Resultaterne i videoerne er faktiske resultater opnået af Interreg-projekter i programperioden 2014-2020.

"Festpigen"

"Kagen"

"Grædefesten"

Hjalp informationen på siden dig?