18 nye projekter har fået grønt lys til samarbejde over grænsen

Illustration: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og vectorpocket på Freepik.

Interessen for at løse fælles samfundsproblemer i det sydlige Skandinavien har været stor. 18 projekter har nu fået grønt lys af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak til netop at samarbejde over grænsen for at løse nogle de fælles udfordringer de kommende år.

De 18 projekter vil sammenlagt modtage midler på 37,7 millioner euro og skal arbejde inden for samtlige indsatsområder: 10 projekter inden for indsatsområdet Innovation og entreprenørskab, 5 projekter inden for Grøn omstilling, 2 projekt inden for Transport og mobilitet samt 1 projekt inden for indsatsområdet Grænseløst arbejdsmarked. Dette står klart, efter at beslutningstagerne i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styringsudvalg og overvågningsudvalg samledes og vurderede projekterne.

Vi har modtaget mange gode ansøgninger, men grundet begrænsede midler har beslutningstagerne været nødsaget til at træffe svære beslutninger, og vi har måttet prioritere de bedste projekter. Vi har været særligt udfordret i indsatsområdet Innovation og entreprenørskab, hvor der blev ansøgt om midler på over 49 millioner euro. Beløbet overskrider det tilgængelige beløb på indsatsområdet for hele programperioden 2021-2027 med knap 3 millioner euro.

Programchef Magnus Schönning

De fælles samfundsproblemer

De bevilgede projekter skal blandt andet undersøge biomassens rolle i den grønne omstilling, inddrage erhvervslivet i arbejdet med børnekræft, diabetes og uopdaget synstab, skabe bedre forhold for studerende og jobsøgende på tværs af grænser, skabe grønnere transportmuligheder og bygninger med mere. Projektbanken indeholder oplysninger om samtlige bevilgede projekter.

Projektet Halric, som er et samarbejde mellem aktører i Öresund-Kattegat-Skagerrak og Hamborg, har modtaget flest midler, over 6 millioner euro med et samlet budget på over 11 millioner EURO. Halric, som står for Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium, vil anvende forskningsfaciliteter til avancerede life science-eksperimenter, hvor man involverer hospitaler, universiteter og industrien. Projektet vil også udvikle en fælles cloud-struktur til deling af forskningsresultaterne. Projektet består af et bredt Life Science partnerskab mellem Danmark, Sverige, Norge og Tyskland.

Rekordmange ansøgninger

Programmets første ansøgningsrunde slog rekorder med i alt 34 ansøgninger, som siden blev justeret til 33. Projekterne har tilsammen ansøgt om midler på knap 93 millioner euro. Puljen for hele programperioden 2021-2027 udgør cirka 140 millioner euro. Særligt indsatsområder Innovation og entreprenørskab samt Grøn omstilling har været højt søgt med henholdvis 18 og 12 ansøgninger.