25 nye ansøgninger

Programmets anden ansøgningsrunde er netop slut. Vores rådgivere er nu i gang med at gennemlæse og give ansøgningerne points, inden de skal bedømmes af vores politiske udvalg.

Der er samlet søgt om ca. 46 millioner euro ud af en tilbageværende pulje på 102,3 millioner euro. Der er fortsat størst interesse for indsatsområdet Innovation og entreprenørskab, som har modtaget 17 ansøgninger med et samlet budget på 27 millioner euro . De resterende ansøgninger er 4 projekter inden for indsatsmområdet Grøn omstilling, 3 inden for Transport og mobilitet, og 1 projekt inden for indatsområdet Grænseløst arbejdsmarked.

Ansøgningerne vidner om, at der er en stor interesse for samarbejde over grænsen. Det er vi selvfølgelig meget stolte af. Vi ser også, at over halvdelen af de søgte midler er inden for indsatsområdet Innovation og entreprenøurskab. Det er ingen hemmelig, at vores programområde har en stærk innovationskraft. Det er vi glade for.

Programchef Magnus Schönning

Stor efterspørgsel udfordrer de tilgængelige midler

De søgte midler inden for indsatsområdet Innovation og entreprenørskab på 27 millioner euro overstiger de tilbageværende midler for indsatsområdet for hele programperioden. Indsatsområdet har på nuværende tidpunkt ca. 19 millioner euro for hele programperioden.

Af de 25 ansøgninger har 13 norske partnere. De søger om i alt 4 millioner euro norske Interreg-midler af de tilgængelige midler på ca. 3 millioner euro.

Det er klart, at vi står med en udfordring, når der er ansøgt om mere end de tilgængelige midler på et af indsatsområderne, og de norske Interreg-midler også er overskredet.

Programchef Magnus Schönning

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks personale vil præsentere de indkomne ansøgninger for politikere fra de 11 regioner i Danmark, Sverige og Norge, som programmet dækker over. Programmets beslutningstagere vil enten godkende eller afslå ansøgningerne i juni 2023.